Vraagtekens

DGA: handelt u als directeur of als bestuurder?

31 augustus 2017

Bent u, DGA, statutair directeur van de BV of titulair directeur? Of allebei? Als statutair directeur bent u de bestuurder van de BV, als titulair directeur een werknemer met de titel van directeur. Het onderscheid tussen die twee petten is van groot praktisch belang. Vooral voor de aansprakelijkheid. Als bestuurder kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld als u uw werk niet goed doet, bij kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als directeur-werknemer is uw werkgever, de BV, in beginsel aansprakelijk voor uw missers als werknemer. In beginsel, als een werknemer opzettelijk of grofschuldig fouten maakt die zijn werkgever schade berokkenen, kan de werknemer daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Als u statutair én titulair directeur van de BV bent – dat is in het MKB veelal het geval – ga dan na welke werkzaamheden u als statutair directeur en welke u als titulair directeur verricht. Dat is een eerste grote stap in de beperking van het risico van een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling. Check ook uw juridische positie in de dochtervennootschappen van uw holding-BV!
Vraag u adviseur ook om uw positie als statutair of titulair directeur eens aan te houden tegen de nieuwe regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, die op 1 januari 2016 in werking is getreden. Deze regeling heeft voor veel DGA’s consequenties voor de premieplicht werknemersverzekeringen. Zie ook BelastingBelangen, april 2016: Premieplicht DGA’s met 2 x 40% aandelenbezit?

Terug naar boven