Vraagtekens

PEB: check of uw partner instemmingsgerechtigd is

29 juni 2017

De DGA die zijn pensioen in eigen beheer wil afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting moet daarvoor de instemming van zijn (ex-) partner verkrijgen.
Als DGA moet u nagaan wie uw instemmingsgerechtigde partner(s) is (zijn).
Uw echtgenoot of uw geregistreerde partner is per definitie instemmingsgerechtigd. Als u ongehuwd samenwoont – al dan niet met een notariële samenlevingsovereenkomst – is uw partner slechts instemmingsgerechtigd als zij recht heeft op een deel van de in de BV in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak. Anders gezegd: als zij partner is in de zin van uw pensioenovereenkomst met de BV.
Uw ex-partner, na een echtscheiding, of het verbreken van de samenwoning, kan ook instemmingsgerechtigd zijn. Dat is het geval als zij nog steeds gerechtigd is tot een deel van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak. Als bij de scheiding op dit punt over en weer finaal is afgerekend – bijvoorbeeld door conversie van pensioenrechten – is uw ex niet instemmingsgerechtigd.
Als u als DGA meerdere instemmingsgerechtigde partners heeft moet u voor ieder van hen een instemmingsformulier bij de Belastingdienst inleveren.

Terug naar boven