Vraagtekens

Pensioen in eigen beheer: alles geregeld?

28 februari 2017

DGA’s met pensioen in eigen beheer (PEB) kunnen gaan aftellen: per 1 april treedt de uitfasering van het PEB in werking. Wat wordt het voor u: afkoop, omzetting in een oudedagsverplichting, of niets doen en het premievrije pensioen in de BV te laten doorlopen? Zie ook Uitfasering pensioen in eigen beheer: 1 april 2017 elders in dit nummer van BelastingBelangen.
1 april is het zo. Financiën heeft ook nu weer een coulancetermijn van drie maanden ingesteld. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om de pensioenopbouw in eigen beheer formeel te beëindigen. Dat vergt een besluit van de vergadering van aandeelhouders, uiterlijk per 30 juni 2017, en een aanpassing van de pensioenbrief. Verder kunt u tot 1 juli een eventueel extern verzekerd gedeelte van uw pensioenrechten terughalen naar de BV om ook dat af te kopen. Het verzoek bij de betreffende verzekeraar moet uiterlijk 30 juni zijn gedaan.
Waar u echt al eerder mee van start moet gaan is het denk- en rekenwerk. Wat wilt u met uw pensioen gaan doen? Heeft u voldoende liquiditeiten liggen – of kunt u die op korte termijn vrijmaken – om de verschuldigde loonheffing in de BV te voldoen? En heeft u al overeenstemming over het wat en hoe van de vereiste compensatie van uw partner?
Overleg het met uw adviseur, op korte termijn. Want als u besluit tot afkoop is het fiscaal het voordeligste om dat zo snel mogelijk te doen, per 1 april 2017.

Terug naar boven