Vraagtekens

79 ritten naar de golfclub: zakelijk en / of privé

16 april 2019

Een rondje golf is voor veel ondernemers de favoriete manier van netwerken: zakelijke relaties ontmoeten én lekker sportief bezig zijn. Dat is goed voor de business, en dat maakt het ritje met de auto van de zaak naar de golfclub tot een zakelijke rit. Die kilometers tellen niet mee voor privégebruik auto. Hof Den Bosch heeft dat recent bevestigd voor een ondernemer met een BV die zijn bezoeken aan de golfbaan altijd combineerde met een afspraak met een zakenrelatie. De ondernemer claimde 79 zakelijke ritten naar de golfbaan. Het Hof vond dat wat te veel van het goede, het golfen was ook een privéaangelegenheid. Het Hof merkte 17 ritten als privé aan, en dat kostte de ondernemer alsnog de bijtelling privégebruik auto.

Bas Tonnade was directeur-enigaandeelhouder van BV X. Bas had een auto van de zaak, met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Bij controle van Bas’ rittenadministratie over 2011 constateerde de inspecteur dat Bas in dat jaar 79 ritten naar twee golfbanen had gemaakt. Bas had al die ritten als zakelijk aangemerkt. De inspecteur dacht daar anders over: hij rekende de ritten tot het privégebruik. Bas had daardoor meer dan 500 kilometer voor privé gereden, en dat leverde hem de bijtelling privégebruik auto op.

1447_2019-02-001.jpgBas ging tegen de naheffingsaanslag loonheffing in beroep bij Hof Den Bosch. Voor het Hof voerde hij aan dat alle ritten naar de golfbanen volledig zakelijk waren omdat hij zijn ‘rondje golf’ altijd combineerde met een afspraak met een of meer zakenrelaties. Het Hof stelde vast dat Bas’ bezoeken aan de golfclubs een gemengd karakter hadden: een zakelijk oogmerk, een afspraak met een of meer zakenrelaties, én een persoonlijk motief, omdat golfen in zijn persoonlijke leven een belangrijke rol speelde. Voor de kwalificatie van het autogebruik – zakelijk of privé – hanteerde het Hof het maatman-criterium, de maatstaf die de Hoge Raad eerder voor een dergelijk gemengd autogebruik heeft gegeven. Van belang is dan hoe vaak iemand een golfclub bezoekt die niet dezelfde dienstbetrekking heeft als de belastingplichtige, maar qua inkomen, vermogen en gezinssituatie wél in dezelfde omstandigheden verkeert. Uit de Golfbranche Monitor Jaarrapportage leidde het Hof af dat een gemiddelde golfer 17 keer per jaar een golfbaan bezoekt. Het Hof rekende daarom de kilometers van 17 ritten tot het privégebruik. Belanghebbende had daardoor in 2011 meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden met zijn auto van de zaak gereden: de inspecteur had de bijtelling privégebruik auto terecht gecorrigeerd. De Hoge Raad heeft deze uitspraak bevestigd.

Commentaar
Het bezoeken van een golfbaan door een netwerkende ondernemer heeft per definitie een gemengd karakter. Welke ondernemer gaat er nu golfen met zakenrelaties als hij daar zelf geen lol in heeft? Het maatman-criterium biedt een duidelijk houvast om het autogebruik naar de golfbaan te verdelen in zakelijk en privégebruik auto. Hof Den Bosch heeft eerder het autogebruik naar een meerdaags golfevenement wél volledig als zakelijk aangemerkt: zie ook BelastingBelangen, februari 2013: Naar de golfbaan: een zakelijke autorit. In die procedure had de belanghebbende het zakelijk karakter van het autogebruik ‘gedetailleerd en geloofwaardig’ gemotiveerd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie