Vraagtekens

Benut de vrije ruimte voor een onbelaste bonus

20 december 2022

In principe bent u vrij om belaste vergoedingen en verstrekkingen als loon of als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Maar om ervoor te zorgen dat het gebruik van de vrije ruimte binnen de grenzen der redelijkheid blijft, is de gebruikelijkheidstoets in het leven geroepen. Deze toets houdt in dat de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare gevallen. Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bonus die op jaarbasis niet boven de € 2.400 uitkomt, niet ongebruikelijk is. U kunt deze dus zonder meer als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) brengen. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van uw onderneming. Over de rest van de loonsom geldt een percentage van 1,18%. Boven de vrije ruimte is het aangewezen eindheffingsloon voor de werknemers nog steeds onbelast, maar dan bent u 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd. In 2023 wordt de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie