Vraagtekens

Boeten voor verzwegen gestolen geld uit safeloket Rabobank

20 december 2022

De beruchte kluisroof bij de Rabobank in Oudenbosch had voor de man in de volgende zaak meer gevolgen dan hij had verwacht.

Een man huurde vanaf 2011 een safeloket bij de Rabobank in Oudenbosch. Bij een inbraak in 2018 werd de inhoud van een groot aantal safeloketten gestolen. De bank vergoedde € 110.953,38 voor het gestolen geld en € 23.180 voor de sieraden. Het totaalbedrag van € 134.133,38 werd in 2019 uitbetaald. De inspecteur legde aan de man navorderingsaanslagen IB over 2015 tot en met 2019 op omdat het vermogen (het geld en de sieraden) dat in het safeloket lag en de vergoeding van de Rabobank in 2019 niet had aangegeven. Daarbij legde de inspecteur vergrijpboeten op van 75% en van 150% voor 2019. De man ging in beroep tegen de vergrijpboeten.

1694_20.jpgRechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5356) stelde vast dat de man zijn adviseur nooit over het safeloket en het vermogen in het safeloket had verteld. Daarmee had hij volgens de Rechtbank zodanig onzorgvuldig en onachtzaam gehandeld dat het aan zijn grove schuld te wijten was geweest dat de aangiften onjuist waren door daarin niet zijn hele vermogen op te nemen. De Rechtbank vond de boeten van respectievelijk € 801, € 773, € 697 en € 566 voor de jaren tot en met 2018 passend en geboden. De Rechtbank vond ook de boete van 150% (€ 1.458) voor 2019 terecht opgelegd. Voor dit jaar was sprake van opzet omdat de man wist dat hij van de Rabobank een vergoeding had ontvangen voor het uit zijn safeloket gestolen vermogen en de Rabobank hem erop had gewezen dat hij aangifte moest doen van zijn gehele vermogen. Door in de aangifte niets met de vergoeding te doen, had hij zich volgens de Rechtbank willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de aangifte onjuist was.

Commentaar
Banken kennen hun klanten. De Rabobank nam in de brief over de schadevergoeding de volgende passage op: "Voor de goede orde wijzen wij u op uw eigen verantwoordelijkheid en plicht om over uw gehele inkomen en vermogen correct aangifte te doen bij de Belastingdienst. Rabobank werkt niet mee aan transacties die erop gericht zijn om fiscale en justitiële autoriteiten te misleiden." De stelling van de man dat hij het vermogen niet had opgenomen uit onwetendheid, kreeg van de Rechtbank terecht weinig aandacht.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie