Vraagtekens

DGA-vrije beroeper: hoog salaris, BV exit?

15 november 2006

De DGA-vrije beroeper die binnen zijn BV 90% of meer van de omzet met persoonlijke werkzaamheden verdient, kan door de inspecteur verplicht worden om het overgrote deel van de winst van zijn BV als salaris op te nemen. Dat kan een goede reden zijn om na te gaan of de BV nog wel de juiste rechtsvorm is voor de bedrijfsactiviteiten. Terugkeer naar een persoonlijke onderneming wordt per 1 januari 2007 een stuk aantrekkelijker door invoering van de 10% MKB-winstvrijstelling.

De verlaging van het tarief in de vennoot-schapsbelasting per 1 januari 2007 heeft voor veel DGA's tot gevolg dat de belastingdruk op het salaris uit de BV hoger uitkomt dan op dividend uit de BV.
Het salaris wordt belast in box 1 tegen een tarief van maximaal 52%, dividend in box 2 en dat kost, rekening houdend met een heffing over de winst in de BV van maximaal 25,5% - in totaal 44,125% aan belasting.
Dat verschil in belastingdruk kan voor DGA's een reden zijn om het salaris uit de BV te beperken, en ter compensatie daarvan, de BV (meer) dividend te laten uitkeren. Omgekeerd zal de belastinginspecteur een hogere arbeidsbeloning voor de DGA willen vaststellen: dat levert immers meer belasting op.
De inspecteur zal met name een hoger salaris aankaarten bij DGA's die met hun persoonlijke werkzaamheden nagenoeg de gehele omzet in de BV verdienen.
De Hoge Raad heeft (in september 2004) beslist dat bij BV's waarvan de omzet geheel of nagenoeg geheel - dat is voor 90% of meer - voortvloeit uit de door de DGA verrichte arbeid, het gebruikelijke loon kan worden gesteld op de omzet in de BV, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen anders dan de arbeidsbeloning van de DGA. Van dat netto-omzetbedrag moet de DGA dan 70% als salaris rekenen.
Deze zogenaamde afroommethode leidt voor veel DGA's met een 'rugzak-BV' tot een aanzienlijk hogere arbeidsbeloning dan de beloning die zij thans in aanmerking nemen. Dat kan leiden tot correcties op basis van de fictief-loonregeling, mogelijk zelfs voor oude jaren!

19_Najaarsnummer_Afbeelding_2.JPGDe DGA die verplicht is om het overgrote deel van het bedrijfsresultaat in de BV als salaris op te nemen doet er verstandig aan om na te gaan of de BV nog wel de juiste rechtsvorm is voor zijn werkzaamheden. Bij een terugkeer uit de BV naar een eenmanszaak vervalt het salaris voor de DGA, dat verwordt tot winst uit onderneming.
En daarop kan vanaf 1 januari 2007 de 10% MKB-winstvrijstelling worden toegepast.
Dat betekent, globaal gezegd, dat door een terugkeer uit de BV naar de eenmanszaak de DGA 10% van het bedrag dat hij in de BV-variant als loon geniet, bij een eenmanszaak belastingvrij als winst uit onderneming kan incasseren.

Commentaar
Bent u DGA van een rugzak-BV, dan doet u er verstandig aan om met uw adviseur te overleggen op welk bedrag uw salaris moet worden vastgesteld. Vergaar gegevens waarmee u het gewenste salaris kunt motiveren.
En laat uw adviseur eens doorrekenen of een terugkeer uit de BV niet voordeliger is, met name vanwege de invoering van de 10% MKB-winstvrijstelling.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie