Vraagtekens

Dure diners en wijnen als loon van dga nageheven bij eigen BV

20 december 2022

Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat in de volgende zaak akkoord met een naheffingsaanslag LB omdat de aan een DGA verstrekte vergoedingen van kosten loon vormden en geen onbelaste vergoedingen.

1697_35.jpgDe inspecteur legde aan een BV naheffingsaanslagen loonbelasting over 2013-2016 op in verband met de vaste kostenvergoedingen, representatiekosten en overige personeelskosten. Voor de vaste kostenvergoedingen waren er geen specificeerde onderbouwingen en de representatie – en personeelskosten zagen volgens de inspecteur op de persoonlijke belangen van directeur-grootaandeelhouder. Zo waren er kosten opgenomen voor het reinigen van de ruiten van de woning van de dga, tandartskosten en therapeutische zolen, vele etensbonnen in duurdere restaurants en vele wijninkopen. De BV ging in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5626) besliste dat de aan de dga verstrekte vergoedingen van kosten loon vormden en geen onbelaste vergoedingen. Deels was sprake van vergoeding van kosten met een louter privékarakter (glasbewassing, tandarts, therapeutische zolen), deels was het een vergoeding van kosten die niet waren gemaakt ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (diners en wijnen), of waren het kosten die niet onbelast konden worden vergoed (koffie en thee). Voor de kosten van diners en wijnen kon niet worden uitgesloten dat het kosten waren met een zakelijke grondslag. Gelet echter op de aard van de onderneming, waarbij de BV voornamelijk rechtsbijstand verleende via internet aan particulieren die een administratieve boete hadden ontvangen, en de aard en omvang van de gemaakte kosten (gemiddeld € 10.000 per jaar) kon niet worden aangenomen dat deze uitgaven waren gedaan ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie