Vraagtekens

Financiering vóór immigratie te herstellen?

28 februari 2007

Vijf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik uit Nederland weggegaan om in het Verre Oosten te gaan werken. Aan ons buitenlands avontuur komt binnenkort een einde: wij willen ons halverwege dit jaar weer in Nederland vestigen. We gaan dan wonen in ons huis in Amstardam. Dat pand heb ik zo’n vier jaar geleden als beleggingsobject gekocht; het is volledig met eigen geld bekostigd. De woning is onlangs ontruimd, maar voordat wij er in gaan wonen moet het pand flink worden opgeknapt. Dat zal bij elkaar een paar ton vergen. Ik kan zonder problemen een hypotheek op het huis krijgen van ruim 80% van de waarde. Dat is aanzienlijk meer dan ik nodig heb voor de verbouwing; het surplus wil ik gaan beleggen. Klopt het dat ik het ‘eigen geld’ dat in deze woning zit, nog vóór onze immigratie kan vervangen door geleend geld en dat ik vervolgens de rente op die lening volledig in mindering kan brengen op mijn fiscaal inkomen als ik eenmaal weer in Nederland woon?

Antwoord
Nee, dat klopt niet. Volgens de wet zijn renten van schulden, waaronder de kosten van geldleningen, slechts aftrekbaar als eigen-woningrente indien ‘die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning’, of ‘ter afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning’. Tot de aftrekbare rente behoort ook de rente op schulden die zijn aangegaan voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning/hoofdverblijf. Vereist is dan wel dat de kosten van onderhoud of verbetering met schriftelijke bescheiden zijn aan te tonen.
Deze wettelijke bepalingen leiden in uw situatie tot de volgende uitwerking:

de rente op de lening die u aangaat voor de opknapkosten van de woning is aftrekbaar als eigen-woningrente, zodra die woning u als hoofdverblijf ter beschikking staat. Vereist is zoals gezegd, dat u de opknapkosten met schriftelijke bescheiden kunt aantonen.
de rente op een lening die voor andere doeleinden – al dan niet met hypothecaire zekerheid – op de woning wordt afgesloten, is niet aftrekbaar als eigen-woningrente: deze lening is immers niet aangegaan ter verwerving van de eigen woning.
Aanpassing van de financiering van de woning – het vervangen van ‘eigen geld’ door ‘geleend geld’ – voorafgaand aan uw terugkeer in Nederland heeft niet tot gevolg dat de rente als eigen-woningrente aftrekbaar is. Beslissend is niet wanneer u de lening op de woning hebt afgesloten, maar hoe u de geldmiddelen hebt aangewend die u met de lening heeft verkregen. De inspecteur zal met de wet in de hand constateren dat u de lening (behalve voor het opknappen van de woning) gebruikt heeft voor andere doeleinden dan het verkrijgen van een eigen woning / hoofdverblijf, zodat géén sprake is van aftrekbare eigen-woningrente.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie