Vraagtekens

Kan ik in een duurdere auto rijden dan mijn medefirmant?

28 februari 2007

Mijn broer en ik exploiteren een champignonkwekerij; de winstverdeling in onze firma is 50-50. Mijn broer hecht erg aan een gelijke verdeling in de zaak. Dat geeft nog wel eens problemen, met name bij persoonsgebonden kosten zoals een auto van de zaak. Tot op heden hebben we steeds eenzelfde auto gehad, maar ik wil graag een wat duurdere auto van de zaak aanschaffen. Mijn broer vindt dat best, als ik de meerdere kosten maar voor eigen rekening neem. Hoe kan ik dat het beste doen? Stel dat ik de meerdere kosten aan de zaak terugbetaal, kan ik die eigen bijdrage dan zonder meer in mindering brengen op de bijtelling voor privé-gebruik? Ook als die eigen bijdrage hoger is dan de bijtelling?

Antwoord
Indien u als ondernemer de kosten van uw auto van de zaak gedeeltelijk in privé voor uw rekening neemt – waardoor die kosten niet ten laste van de winst uit onderneming komen – staat niet zonder meer vast dat u die eigen bijdrage in mindering kunt brengen op de 22% bijtelling voor privé-gebruik auto. Financiën heeft die aftrek wel onverkort goedgekeurd voor werknemers, maar ondernemers kunnen op die goedkeuring geen beroep doen. En uit oudere rechterlijke uitspraken is af te leiden dat een aftrek van de eigen bijdrage in de autokosten slechts toegestaan is indien en voor zover die eigen bijdrage betrekking heeft op kosten van het gebruik van de auto voor privé-doeleinden. Een eigen bijdrage in de kosten van het zakelijk gebruik van de auto is niet aftrekbaar, eenvoudigweg omdat de bijtelling geen betrekking heeft op zakelijke autokosten. Datzelfde geldt ook voor een eigen bijdrage in de kosten van het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer. Het gebruik van de auto van de zaak voor het woon-werkverkeer wordt immers volledig als zakelijk autogebruik aangemerkt. Ook uw tweede vraag moet ontkennend worden beantwoord: de ratio van de bijtelling voor privé-gebruik auto brengt met zich mee dat de aftrek voor een eigen bijdrage nooit hoger kan zijn dan die bijtelling.

Indien u de meerkosten van uw auto van de zaak voor eigen rekening neemt, kan die eigen bijdrage onmogelijk voor het volle bedrag worden toegerekend aan het privé-gebruik van de auto. Dat maakt een eigen bijdrage in uw situatie ongeschikt om het verschil in autokosten met uw broer weg te werken. U kunt dat beter doen door de winstverdeling in de firma te verbijzonderen, in die zin dat u en uw broer jaarlijks een vast bedrag toegekend krijgt ter dekking van de kosten van een auto van de zaak. Die vergoeding wordt toegekend ten laste van de firmawinst, voorafgaand aan de 50-50 winstverdeling. Die vergoeding moet zo hoog zijn dat u daarmee uw duurdere auto van de zaak volledig kunt bekostigen. Op die manier brengt u de kosten van uw auto van de zaak volledig ten laste van uw aandeel in de winst uit onderneming. Uw broer heeft met zijn goedkopere auto van de zaak de vergoeding niet volledig nodig: wat hij er aan overhoudt, is en blijft voor hem winst uit onderneming.
Bij deze aanpak drukken de kosten van uw duurdere auto van de zaak niet op uw broer en kunt u de meerkosten van uw duurdere auto van de zaak toch ten laste van uw bedrijfswinst brengen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie