Vraagtekens

Massaal of toch individueel bezwaar box 3-heffing

30 augustus 2018

De box 3-heffing, de spaartax, is per 1 januari 2017 aangepast, en voor veel belastingplichtigen betekent dat een nog hogere belastingdruk op hun vermogen en spaarrente. Vergeet u niet om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing over 2017?
U kunt meeliften met de massaalbezwaarprocedure – zie ook BelastingBelangen, juni 2018: Box 3-heffing 2017: massaalbezwaarprocedure en een gratis bezwaarschrift downloaden van de Bond voor Belastingbetalers: Maak bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aangifte inkomstenbelasting 2017.
Nadeel van de massaalbezwaarprocedure is dat u een van de betere argumenten tegen de box 3-heffing niet kunt inbrengen. Als u op goede gronden van mening bent dat de box 3-heffing in uw situatie een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de fair balance, dan moet u een individueel bezwaarschrift indienen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie