Vraagtekens

Neveninkomsten: op kasbasis aan te geven?

28 februari 2007

Naast mijn fulltime dienstbetrekking heb ik vorig jaar wat bijverdiend als auteur voor een grote uitgever. Ik zit in de redactie van een vaktijdschrift, schrijf artikelen voor dat tijdschrift en meer van dat soort werk. Die werkzaamheden worden per pagina betaald. In 2006 heb ik daarvoor zo’n € 9.000 ontvangen. De vergoeding voor mijn werkzaamheden in laatste twee maanden van 2006 heb ik nog niet ontvangen. Ik weet wel om en nabij wat ik nog moet ontvangen, maar het precieze bedrag kan ik niet een, twee, drie berekenen. De kosten voor mijn nevenwerkzaamheden zijn minimaal; het gaat om hooguit 10 nota’s per jaar. Mijn neveninkomsten vallen onder de bron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Moet ik voor deze bescheiden nevenwerkzaamheden een boekhouding gaan voeren? En moet ik daarbij het omzetstelsel hanteren, als bij een ‘echte’ onderneming, of kan ik volstaan met het kasstelsel?

Antwoord
De auteurswerkzaamheden die u verricht, vallen inderdaad onder de bron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. U verricht diverse auteurswerkzaamheden voor een en dezelfde opdrachtgever. Al deze werkzaamheden zijn van dezelfde aard, zodat uw neveninkomsten bij elkaar gevoegd kunnen worden tot één resultaat. Voor de vaststelling van het belastbare resultaat uit uw nevenwerkzaamheden gelden de regels van de winst uit onderneming. Anders gezegd, uw nevenwerkzaamheden worden voor de belastingheffing aangemerkt als een onderneming. U bent fiscaal géén ondernemer – u heeft dan ook geen recht op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de vorming van een fiscale oudedagsreserve, enz. - maar winstgerechtigde. U bent verplicht om voor uw onderneming een administratie te voeren. Die administratie zal van bescheiden omvang zijn, gelet op het beperkt aantal betalingen door uw opdrachtgever én het aantal kostenfacturen.
Omdat u als auteur persoonlijk arbeid verricht, keurt Financiën goed dat u voor de berekening van het belastbaar resultaat niet het omzetstelsel toepast - zoals dat normaliter bij een onderneming moet gebeuren - maar het kasstelsel. Daarbij is met name van belang dat het bedrag van de declarabele vordering aan het einde van het jaar van bescheiden omvang is, gelet op het jaarlijkse patroon van de betalingen en de hoogte van de neveninkomsten. Overigens is de hoogte van de bijverdiensten in beginsel niet relevant voor de vraag of het kasstelsel mag worden toegepast.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie