Vraagtekens

Onderhandse overdracht economische eigendom; altijd melden

28 februari 2007

Overdrachtsbelasting is niet alleen verschuldigd bij overdracht van de juridische eigendom van vastgoed, maar ook bij overdracht van de economische eigendom. Bij overdracht van de juridische eigendom is een notariële akte vereist. De notaris regelt de overdrachtsbelasting; hij is aansprakelijk voor een juiste afhandeling daarvan. Overdracht van economische eigendom kan bij onderhandse akte. Bij die overdracht heeft de wetgever de correcte afhandeling van de overdrachtsbelasting én de aansprakelijkheid daarvoor, gelegd bij degene die de economische eigendom overdraagt. Die moet de onderhandse akte registreren bij de Belastingdienst. Doet hij dat niet, dan moet de economische eigendomsoverdracht binnen twee weken bij de inspecteur worden gemeld. Let op: die melding moet óók plaatsvinden als er een vrijstelling van toepassing is. Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan bestraft worden met een boete van € 6.700.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie