Vraagtekens

Paardenbak, stallen en wei aanhorigheid bij eigen woning: rente aftrekbaar

21 februari 2023

Rechtbank Gelderland beslist dat een paardenaccommodatie bij een eigen woning op enig moment aangemerkt kon worden als een aanhorigheid. Hierdoor was de rente aftrekbaar als eigenwoningrente.

Een man kocht in 2008 percelen grond bij zijn eigen woning en liet daarop een accommodatie voor paarden bouwen, met binnen- en buitenbak, weiden en paddocks. Het geheel kostte ruim € 1 mln. Hij sloot daarvoor een hypotheek af. Het was de bedoeling dat zijn dochter paarden ging fokken en trainen. De exploitatie van de manege kwam echter niet van de grond. De paardenaccommodatie werd alleen hobbymatig gebruikt. De man bracht de hypotheekrente in 2008, 2009 en 2010 in aftrek als kosten van de eigen woning, maar de inspecteur weigerde de aftrek. De man ging in beroep en stelde dat de paardenaccommodatie een aanhorigheid bij de woning was. Hof Arnhem-Leeuwarden was het daar niet mee eens, maar de man claimde voor de jaren 2012-2017 opnieuw aftrek van eigenwoningrente voor de schulden in verband met de paardenaccommodatie. De inspecteur weigerde de aftrek weer. De man ging opnieuw in beroep en deze keer met succes.

1710_0223-5.jpg
Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2022:5768) besliste dat de paardenbak en stallen wél konden worden aangemerkt als aanhorigheid in de zin van artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001. Er was sprake van een aanhorigheid als (1) een gebouw behoorde bij, (2) in gebruik was bij en (3) naar de omstandigheden beoordeeld dienstbaar was aan de woning. Volgens de Rechtbank was aan alle drie de vereisten voldaan. De paardenbak met stallen was als één geheel met de woning gebouwd en in dezelfde bouwstijl opgetrokken. De paardenbak was in de directe nabijheid van de woning en vanaf de woning direct bereikbaar. Ook was de paardenbak met stallen in gebruik bij de woning. Er werden immers alleen paarden gehouden, verzorgd en getraind door de bewoners van de woning. De situatie week af van die in de jaren 2008-2010, toen de dochter een eigen woonruimte had. Tot slot was de paardenbak met stallen dienstbaar aan de woning. Tot de functie van een woning behoorde ook het bieden van gelegenheid tot het uitoefenen van hobby's. De paardenbak met stallen werd gedurende de jaren 2012-2017 alleen hobbymatig gebruikt door de echtgenote en de dochter en in die jaren was geen sprake geweest van commerciële activiteiten. Ook de weidegronden behoorden bij de woning, omdat ze zowel optisch als voor wat betreft de absolute afstand relatief dicht bij de woning lagen en ook werden gebruikt voor de paarden.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie