Vraagtekens

Partneralimentatie: per 2020 van 12 naar 5 jaar

25 juni 2019

Per 1 januari 2020 gaat de termijn van partneralimentatie omlaag, van de huidige 12 jaar naar de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Op deze basisregel zijn diverse uitzonderingen. De nieuwe termijnen gelden uitsluitend voor partneralimentaties die op of na 1 januari 2020 zijn overeengekomen, voor lopende alimentatieverplichtingen verandert er niets.

De Eerste Kamer heeft onlangs het initiatiefwetsvoorstel Herziening partneralimentatie goedgekeurd. De nieuwe wet beperkt de duur van de partneralimentatie, vanaf 1 januari 2020, uitsluitend voor verplichtingen die op of na deze datum tot stand komen.
De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan zijn:

1. Als uit het huwelijk kinderen zijn geboren: het recht op partneralimentatie eindigt als het jongste kind 12 jaar wordt.
2. Bij een langdurig huwelijk, als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd, en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW krijgt: de alimentatieverplichting loopt ten minste door tot aan de AOW-leeftijd.
3. Bij een langdurig huwelijk van meer dan 15 jaar, waarbij de ex-partner geboren is op of vóór 1 januari 1970 en hij/zij pas over meer dan 10 jaar AOW krijgt: de alimentatieduur is maximaal 10 jaar. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na invoering van de wet.
De rechter heeft in schrijnende gevallen altijd het laatste woord. Hij kan dan een langere termijn dan 5 jaar toewijzen. De scheidende partners kunnen ook in onderling overleg een langere termijn dan het wettelijk minimum afspreken.

1466_2019-03-007.jpg
Commentaar
De inkorting van de duur van de partneralimentatie tot maximaal 5 jaar doet recht aan de verzelfstandigde positie van de gehuwde vrouw. De oude termijn van 12 jaar dateert uit een periode dat veel vrouwen niet buitenshuis werkten en financieel afhankelijk waren van hun echtgenoot. Die tijden zijn voorbij. De wet kent diverse uitzonderingen op de vijfjaarstermijn. In de genoemde situaties zijn er goede redenen om de duur van de partneralimentatie langer dan 5 jaar te stellen. Dat lopende alimentaties gerespecteerd worden, en niet onder de nieuwe regeling vallen, zal niemand verbazen.
Samenwonenden hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie. Zij kunnen vrijwillig aansluiten bij de wettelijke regeling voor gehuwden, of andere afspraken maken.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie