Vraagtekens

Profiteer in 2006 van de lagere winstbelasting in 2007

15 november 2006

De Tweede Kamer heeft begin oktober 2006 ingestemd met het wetsvoorstel Werken aan winst. Daarmee staat vast dat de algehele herziening van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2007 in werking treedt. Werken aan winst biedt 'zoet en zuur', lastenverlichtingen én lastenverzwaringen. Ondernemers die 'het zoet' optimaal willen benutten, kunnen dat al in 2006 verzilveren.

Per 1 januari 2007 gaat de winstbelasting omlaag, voor ondernemers met een eenmanszaak én voor ondernemers met een BV. IB-ondernemers krijgen de 10% MKB-winstvrijstelling: als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, kan hij volgend jaar 10% van zijn winst uit onderneming belastingvrij incasseren. Het toptarief in box 1 daalt daardoor in feite van 52% tot 46,8%.
Voor ondernemers met een BV komt er een recht-toe, recht-aan tariefsverlaging: het algemene VPB-tarief gaat van 29,6% naar 25,5%, en daarnaast komen er twee gunstige tariefschijven waarvan vooral MKB-ondernemers kunnen profiteren: over de winst tot € 25.000 is 20% VPB verschuldigd, over de winst van
€ 25.001 tot € 60.000 23,5%. Deze tariefsverlaging vindt plaats in het kader van het wetvoorstel 'werken aan winst', de algehele herziening van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2007.

18_Najaarsnummer_Afbeelding_1.JPG
De lagere winstbelasting in 2007 vergt van u als ondernemer al actie in 2006. U kunt optimaal gebruik maken van de lagere winst-belasting door de kosten en lasten binnen uw onderneming te vervroegen, en anderzijds de winst uit te stellen.
Een lagere winstbelasting betekent minder belastingbesparing op kosten, dus is het aan te raden om in 2006 alle kosten op te voeren die volgens goed koopmansgebruik aan dat jaar (en voorgaande jaren) toegerekend kunnen worden.
Denk aan voorzieningen voor bedrijfsrisico's, een reservering voor achterstallig onderhoud op bedrijfsmiddelen, een afwaardering van het bedrijfspand tot op de lagere bedrijfswaarde, enz. Specifiek voor DGA's van een BV biedt een verbetering van pensioenrechten of een inkoop van oude dienstjaren zicht op een flinke extra aftrekpost in 2006. Het opvoeren van kosten en lasten in 2006 in plaats van in 2007 of nog later levert u meer én eerder belastingbesparing op.
Uitstel van winstneming leidt tot uitstel van belastingheffing, en dat is altijd voordelig. U incasseert een rentevoordeel, én door de tariefsverlaging betaalt u over 2007 in de onderneming minder belasting over de uitgestelde winst. Ook voor uitstel van winstneming zijn er volop mogelijkheden. Denk aan het uitstellen van de levering van een te verkopen pand of bedrijfsonderdeel tot begin 2007, het opleveren van een project in januari 2007 in plaats van december 2006, het uitstellen van de staking van de onderneming tot begin 2007, en nog veel meer.

Commentaar
Deze eindejaarstip kan u flink financieel voordeel opleveren. Bij een winst uit onderneming van zo'n € 75.000 is de gemiddelde belastingdruk volgend jaar al snel 4% tot 5% lager. Het vervroegen van € 10.000 aan kosten levert u zodoende € 400 tot € 500 op. Datzelfde geldt voor het uitstellen van € 10.000 winst.
Benut beide kanten van deze medaille!
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie