Vraagtekens

Waardering verhuurd pand bij overdracht naar privé?

28 februari 2007

Begin 2006 heb ik een beleggingspand uit mijn BV overgenomen voor de waarde in verhuurde staat. Dat pand is getaxeerd op € 375.000 en daar heb ik het voor in privé genomen. Door omstandigheden heeft de huurder begin dit jaar het pand verlaten, en nu kan ik het pand leeg voor
€ 465.000 verkopen. Volgens mijn accountant zal de fiscus de meeropbrengst van € 90.000 bij mij willen belasten omdat de termijn van doorverkoop te kort is. Kan ik daar nog wat aan doen, bijvoorbeeld door het pand nog een redelijke termijn aan te houden en het eerst nog een jaar of twee aan de koper te verhuren en de huur gedeeltelijk te verrekenen met de koopsom? Wat vindt u daarvan?

Antwoord
In uw situatie is het probleem niet zozeer de korte periode tussen het in privé nemen van het pand en de doorverkoop aan derden, maar de toegepaste waarderingsgrondslag bij overdracht van het pand door de BV aan u privé. Het pand is toen gewaardeerd op de waarde in verhuurde staat en die grondslag komt onder druk te staan nu het pand kort na die overdracht leeg wordt doorverkocht. Voor de beoordeling van een en ander is van cruciaal belang of u ten tijde van de overdracht van het pand in redelijkheid kon voorzien dat het pand op korte termijn leeg zou komen, waardoor u dat vanuit privé tegen de hogere leegwaarde aan derden kon doorverkopen. Is dat het geval, dan is er een verkeerde waarderingsgrondslag toegepast en dient herstel plaats te vinden. De inspecteur zal dan aansluiten bij de prijs die u bij verkoop aan derden kunt behalen. Was het leegkomen van het pand ten tijde van de overdracht naar privé niet te voorzien en kunt u dat redelijkerwijs aannemelijk maken, dan is er geen reden om de prijs te herzien en moet u de inspecteur van uw gelijk overtuigen.
Het ‘aanpassen’ van de prijs door het pand eerst nog enige tijd aan de koper te gaan verhuren en de huurtermijnen gedeeltelijk te verrekenen met de koopsom van dat pand, verzwakt uw positie eerder dan dat u er wat mee opschiet. Duidelijk zal u zijn dat er hier geen ‘redelijke termijn’ bestaat. Waar het om gaat is of u kunt aantonen dat bij de overname van het pand in privé de juiste waarderingsgrondslag is toegepast.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie