Vraagtekens

Aflossing belastingschuld in zeven jaar: wat zijn de vereisten?

25 oktober 2022

Ondernemingen hebben tijdens de coronacrisis massaal gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Inmiddels is deze uitstelregeling beëindigd en moeten ondernemingen sinds 1 oktober 2022 hun schuld aflossen. Daarvoor hebben zij in principe vijf jaar de tijd, al kan dat onder strikte voorwaarden opgerekt worden naar zeven jaar. Om ervoor te zorgen dat de langere aflossingstermijn alleen terechtkomt bij levensvatbare ondernemingen die met tijdelijke problemen kampen, zijn de volgende ondernemingen uitgesloten:

  • Ondernemingen die er financieel niet slecht voorstaan.
  • Ondernemingen die een hoge belastingschuld hebben opgebouwd maar de jaren voor de coronacrisis nauwelijks winst hebben gemaakt.
  • Ondernemingen met een openstaande belastingschuld van minder dan € 10.000.
Andere ondernemingen kunnen tijdens de hele aflossingstermijn een schriftelijk verzoek indienen om de termijn van zeven jaar te gebruiken. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  • U moet nieuw opkomende aanslagen steeds blijven voldoen.
  • Er mag geen sprake zijn van een belastingschuld die stamt uit de periode vóór corona waar de Belastingdienst al dwanginvorderingsmaatregelen voor heeft genomen en waar geen uitstel voor is verleend.
  • U moet uw verzoek voor een langere aflossingstermijn motiveren.
  • Voor een schuld van tussen de € 10.000 en € 50.000 moet u naast een liquiditeitsprognose ook een onderbouwing bijsluiten waaruit blijkt dat verlenging noodzakelijk is en dat de openstaande schuld niet in vijf jaar kan worden afgelost, maar wel in zeven jaar.
  • Voor een schuld van meer dan € 50.000 moet u naast de bovenstaande documenten ook financiële jaarstukken en een verklaring van een onafhankelijke deskundige aanleveren, die beoordeelt of er noodzaak is voor het verzoek, of de aflossing haalbaar is in zeven jaar en of er indicaties zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is.
Let op: de Belastingdienst kan daarnaast nog om aanvullende informatie vragen, die u dan ook moet aanleveren. Concretere voorwaarden waar een verzoek aan moet voldoen werkt de staatssecretaris van Financiën nog uit in een beleidsbesluit.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie