Vraagtekens

Aflossingsvrije lening van vader geen eigenwoningschuld zoon

16 december 2021

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat een zoon de rente op een lening van zijn vader niet als eigenwoningrente in aftrek kon brengen, omdat de lening aflossingsvrij was.

Een zoon ging op 24 augustus 2015 een lening van € 195.000 bij zijn vader aan voor de financiering van de aankoop van zijn eigen woning. De rente bedroeg 4,5% per jaar en moest maandelijks, voor het eerst per 1 september 2015 worden betaald. De looptijd en terugbetaling van de schuld (hoofdsom en rente) werd volgens de overeenkomst in onderling overleg met elkaar afgestemd. De zoon trok in zijn aangiften IB 2015, 2016 en 2017 de rente over de schuld aan de vader af als eigenwoningrente, maar de inspecteur weigerde dit. De zoon ging in beroep.

1620_23.jpgRechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2021:4757) besliste dat geen sprake was van een eigenwoningschuld. Volgens de ongedateerde leningsovereenkomst was de zoon niet verplicht de lening af te lossen. Met de bepaling "in nader onderling overleg wordt tussen schuldeider en de schuldenaar de aflossing van de hoofdsom of het restant geregeld" werd niet voldaan aan de in de wet gestelde aflossingsvoorwaarde. Ook in de later opgemaakte leningsovereenkomst van 17 december 2016 stond niets over de verplichting tot aflossing van de lening. De bepaling "in nader onderling overleg is besloten dat de lening in 29 jaar wordt afgelost. Derhalve voor de eerste keer op 1 januari 2017" voldeed ook niet aan wettelijke eisen. De Rechtbank besliste dat geen sprake was van een eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.119a, lid 1, Wet IB 2001. Of al dan niet feitelijk was afgelost, was niet van belang. De Rechtbank verklaarde het beroep ongegrond.

Commentaar
Een belastingplichtige die een overeenkomst van geldlening met een ouder aangaat en die de uit deze overeenkomst voorvloeiende schuld wil rekenen tot de eigenwoningschuld, moet jaarlijks in de aangifte een aantal gegevens verstrekken. Het gaat daarbij om: de datum van aangaan van de schuld, het startbedrag van de schuld, de maandelijkse rentevoet, de contractueel vastgelegde looptijd in maanden en de contractueel vastgelegde wijze van aflossing en de identiteitsgegevens van de verstrekker van de lening.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie