Vraagtekens

Aftrek gemengde kosten vanaf € 4.800

24 februari 2022

Ondernemers kunnen de gemaakte kosten in aftrek brengen op de winst, zodat ze minder belasting betalen. Gemengde kosten zijn echter niet volledig aftrekbaar. Het gaat hier om kosten die voor de zaak zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. Denk hierbij aan de volgende kosten:
• representatiekosten, zoals recepties en feesten;
• kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
• kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Het idee is dat het ‘privédeel’ van deze kosten niet aftrekbaar is van de winst. Daarvoor geldt een grensbedrag. Heeft een ondernemer méér gemengde kosten dan het grensbedrag, dan is het deel boven de drempel wel aftrekbaar. Voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) is € 4.800 (€ 4.700 in 2021) aan gemengde kosten niet aftrekbaar van de winst. De ondernemer mag er in de IB-aangifte ook voor kiezen om de 80%-regeling te gebruiken; 80% van de gemengde kosten is aftrekbaar en de overige 20% niet.

Een VPB-plichtige onderneming mag tot € 4.800 aan gemengde kosten niet in mindering brengen op de winst. Als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is dan € 4.800, dan is dat bedrag niet aftrekbaar. Ook VPB-plichtige ondernemingen kunnen kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage; ze kunnen 73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen, en 26,5% niet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie