Vraagtekens

Boeterente voor aflossing hypotheek bij eigen BV niet aftrekbaar

23 augustus 2022

Rechtbank Den Haag weigert de aftrek van boeterente betaald door een DGA bij de aflossing van een deel van een eigenwoningschuld bij zijn eigen BV.

Een DGA sloot in 2012 bij zijn BV een lening af van € 100.000 voor de financiering van zijn woning. In december 2016 loste hij op die lening € 25.000 af. De BV bracht hem daarvoor € 34.078 aan boeterente in rekening. Enkele weken later, op 1 januari 2017 verstrekte de BV een (tweede) lening van € 50.000 aan de DGA voor de financiering van zijn woning. De inspecteur weigerde de aftrek van de boeterente. De DGA ging in beroep.

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:781) stelde vast dat de DGA op grond van de leningsovereenkomst het rentepercentage en de rentevasteperiode van de lening uit 2012 kon aanpassen en dat de lening, indien gewenst, boetevrij kon worden afgelost. Dat de BV voorwaarden kon stellen aan de aanpassing van het rentepercentage en de rentevasteperiode was niet van belang omdat de DGA zowel schuldenaar als enig aandeelhouder en bestuurder was van de BV en hij dus zelfstandig de voorwaarden kon bepalen. In zoverre was deze situatie dan ook anders dan de situatie waarbij een deel van een eigenwoningschuld bij een derde werd afgelost waarna bij deze derde opnieuw een schuld in verband met een eigen woning werd aangegaan. De lening die kort na de aflossing in 2017 was aangegaan, was onder dezelfde voorwaarden aangegaan als de lening uit 2012. Weliswaar week het rentepercentage af, maar de DGA kon in beide leningsovereenkomsten het rentepercentage aanpassen. Onder dergelijke omstandigheden was geen sprake van (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld. De boeterente was niet aftrekbaar.

1662_1.jpg
Commentaar
Als een eigenwoningschuld (deels) vervroegd wordt afgelost, kan de in rekening gebrachte boeterente in aftrek worden gebracht. Dat geldt ook als de eigenwoningschuld wordt overgesloten. Alleen de reële boeterente is aftrekbaar. Als een financiering voor de eigenwoning in box 1 niet bij een reguliere instelling is aangegaan, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een familielening of een lening van de eigen BV, kan de toets bij de Europese Mortgange Directive worden uitgevoerd om te bepalen of de boeterente reëel is. De geldlening wordt dan bekeken om na te gaan of de betaling van boeterente wel uit de overeenkomst voortvloeit. Als bijvoorbeeld niets is opgenomen over aflossingen, dan is de boeterente niet reëel. Verder wordt bekeken of de boeterente wel echt is verschuldigd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie