Vraagtekens

Borgstellingverlies bij gebrek aan aanmerkelijk belang niet aftrekbaar

17 december 2019

Rechtbank Noord-Nederland heeft beslist dat een borg zijn borgstellingsverlies niet in aftrek kon brengen als tbs-verlies. Hij had weliswaar een aanbod tot koop op aanmerkelijk belangaandelen gekregen, maar volgens de Rechtbank bezat hij geen a.b.

1497_bb201912-art31.jpgEen werknemer bezat 4,99% van de aandelen van de BV waar hij werkte. De DGA van de BV schreef op 28 december 2009 in een brief aan de werknemer dat hij ervan overtuigd was dat de werknemer in staat was om de BV verder te brengen naar groei en continuïteit en vroeg of hij een borgstelling van € 50.000 wilde accepteren. De DGA was dan bereid 5% van de aandelen van de BV aan de werknemer te verkopen voor € 2.500. In februari 2011 stelde de werknemer zich tegenover de bank borg voor schulden van de BV met een maximum van € 25.000. Toen de BV in oktober 2012 failliet ging, werd de werknemer door de bank aangesproken. Hij betaalde € 25.000 en bracht dat bedrag vervolgens in aftrek als verlies uit terbeschikkingstelling. De inspecteur stelde echter dat de werknemer geen a.b. had. Volgens de inspecteur was sprake geweest van een aanbod tot koop van aandelen, maar waren de aandelen nooit geleverd. De werknemer ging in beroep.

Rechtbank Noord-Nederland besliste dat de DGA een aanbod had gedaan, dat mondeling was aanvaard. Daarmee had de werknemer echter geen koopoptie op 5% van de aandelen verkregen. In dit geval was sprake van een aanbod tot verkoop. Bij de mondelinge aanvaarding was al aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige koopovereenkomst voldaan. Omdat na de koopovereenkomst noch de juridische noch de economische eigendom van de aandelen was overgedragen, was de waardeontwikkeling van de aandelen de werknemer niet op enig moment aangegaan. De werknemer was geen a.b.-houder en kon geen verlies in aftrek kon brengen.

Commentaar
Een koopoptie op 5% van het geplaatste kapitaal van een BV wordt gelijkgesteld met het onderliggende aandeel en kwalificeert dus als een a.b. Een (zakelijk) borgstellingsverlies op de aandelen waarop de koopoptie is verleend, is een aftrekbaar verlies uit terbeschikkingstelling. De Rechtbank besliste dat er een obligatoire koopovereenkomst tot stand was gekomen. Normaal gesproken is dan de conclusie dat daardoor sprake is van een economisch belang bij 5% van de aandelen en dus van een a.b. De Hoge Raad besliste al in 1995 dat een koper op grond van zijn obligatoire leveringsrecht wordt aangemerkt als a.b.-houder.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie