Vraagtekens

Check tussentijds de beschikbare vrije ruimte

17 december 2019

U kunt uiterlijk aan het einde van het jaar toetsen of de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uitkomen. Is dat het geval, dan bent u 80% eindheffing verschuldigd over het bovenmatige deel. Een tussentijdse check is echter verstandig. Er zijn twee toetsmethodes:

  • U hanteert een tussentijdse toetsmethode waarbij u als uitgangspunt een schatting van de beschikbare vrije ruimte voor het gehele jaar neemt. Zo kunt u een schatting van de vrije ruimte voor 2020 maken op basis van de totale fiscale loonsom van 2019. U neemt over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van 2019 een vrije ruimte van 1,7% en over de rest 1,2% van de fiscale loonsom. Vervolgens toetst u gedurende 2020 het aangewezen eindheffingsloon dat ten laste van de vrije ruimte komt aan deze geschatte vrije ruimte. Eventuele grote verschillen in de fiscale loonsom tussen 2019 en 2020 kunt u al meenemen bij uw berekening.
  • U toetst tussentijds via de geschatte vrije ruimte per tijdvak. Bij deze methode maakt u ook een schatting van de beschikbare vrije ruimte voor 2020 op basis van de totale fiscale loonsom van 2019. Maar u deelt die ruimte vervolgens door het aantal tijdvakken dat u dit jaar heeft. Vervolgens toetst u steeds per tijdvak het ten laste van de vrije ruimte aangewezen eindheffingsloon aan de voor dat tijdvak berekende geschatte ruimte. U krijgt zo ongeveer een idee van het vollopen van de vrije ruimte voor de tijdvakken in 2020. Komt het aangewezen eindheffingsloon boven de vrije ruimte uit, dan kunt u ervoor kiezen om voor dat tijdvak meteen af te rekenen en 80% eindheffing over het bovenmatige te betalen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie