Vraagtekens

Commissies uit verkopen subdistributeurs winst hoofddistributeur

13 december 2019

Rechtbank Den Haag beslist dat de commissies die een hoofddistributeur van een multi-levelmarketingbedrijf ontving van de subdistributeurs niet speculatief van aard waren. De commissies vormden een bron van inkomen en waren dus belast.

1491_bb201912-art1.jpgEen vrouw werkte vanaf 2002 voor een multi-level-marketingorganisatie die handelde in magnetische sieraden en wellness-producten. De vrouw was eerste distribiteur in Nederland en stond aan het hoofd van een netwerk van subdistributeurs. Als hoofd van dit netwerk ontving zij niet alleen opbrengsten uit haar eigen verkopen maar ook commissies over verkopen van de subdistributeurs uit haar netwerk. In 2008 ontving zij € 37.259 aan commissies en in 2009 € 63.115. Vanaf 2010 tot en met 2015 bedroegen de commissies ongeveer € 100.000. De vrouw gaf alleen winst uit onderneming aan voor de uit de eigen verkopen behaalde omzet. De commissies waren volgens haar speculatief van aard en daarom geen bron van inkomen.

Rechtbank Den Haag besliste echter dat sprake was van een objectieve verwachting op voordeel, zodat de commissie belast was. De vrouw had sinds 2008 ieder jaar aanzienlijke positieve resultaten behaald. Gelet hierop en gelet op de positie van de vrouw binnen de organisatie in Nederland en de aard en omvang van het netwerk van subdistributeurs dat zij had opgebouwd, waren de inkomsten als hoofddistributeur redelijkerwijs te verwachten en was geen sprake van speculatie. Door haar inspanningen had zij positieve resultaten behaald. Dat de hoogte van de commissie onzeker was, omdat die afhankelijk was van het behalen van verkooptargets binnen het netwerk, betekende niet dat geen sprake was van een bron van inkomen.

Commentaar
Multi-level marketing (MLM) is een bedrijfsmodel waar een piramide van zelfstandige verkopers inkomsten verwerft door directe verkoop van producten en door het werven van nieuwe verkopers, die vervolgens commissies moeten betalen aan degene die hen heeft geworven. In de piramide gaat het de verkoper niet primair om de verkoopresultaten maar om de commissies die worden ontvangen van de subdistributeurs. Het is dan ook de top van de piramide - waar de inkomsten terechtkomen - die veelal de aanwezigheid van een bron betwist en de basis van de piramide - waar de verliezen worden gedragen - die de aanwezigheid van een bron verdedigt. De commissies zijn echter niet zozeer afhankelijk van onvoorspelbare factoren die door de topdistributeur niet zijn te beïnvloeden dat het resultaat als speculatief moet worden aangemerkt.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie