Vraagtekens

Computers en randapparatuur voor zelfstudie geen aftrekbare scholingsuitgaven

16 december 2021

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist in de volgende zaak dat de kosten van een in privé aangeschafte computer van een werktuigbouwkundige niet in aftrek kunnen worden gebracht als scholingsuitgaven.

Een in 1955 geboren man had de laatste vijftien jaar van zijn loopbaan als werktuigbouwkundig constructeur gewerkt bij diverse bedrijven. Hij was daarbij telkens op tijdelijke basis in dienstbetrekking werkzaam geweest. Hij had als constructeur met 3D-software gewerkt voor het ontwerpen van diverse werktuigbouwkundige constructies. Omdat hij direct en volledig inzetbaar moest zijn bij een nieuwe werkgever, had hij in privé een computer met bijbehorende randapparatuur aangeschaft en zichzelf de materie eigen gemaakt. In zijn aangifte IB 2017 claimde hij een aftrek van € 3.560 aan scholingsuitgaven. De inspecteur weigerde de aftrek. De man ging in beroep.

1618_20.jpgRechtbank Gelderland verklaarde het beroep ongegrond. De laptop en de computerconfiguratie waren geen leermiddelen die door een onderwijsinstelling verplicht waren gesteld. Op grond van artikel 6.27, lid 4, Wet IB 2001 waren computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur bovendien van het begrip "leermiddelen" uitgezonderd. Hieraan deed niet af dat de man als werktuigbouwkundig ingenieur in de flexibele schil geen bedrijfsopleidingen kreeg. Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:8439) was het op het door de man ingestelde hoger beroep met de Rechtbank eens en voegde daar nog aan toe dat het uitsluiten van de kosten van computerapparatuur in overeenstemming was met de wetshistorie.

Commentaar
Alleen uitgaven voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, promotiekosten en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen zijn aftrekbaar. Voor zover tot die verplicht gestelde leermiddelen ook computerapparatuur behoort, is deze apart uitgezonderd van de aftrek voor scholingsuitgaven. Dat is gedaan omdat vrijwel altijd sprake zal zijn van een aanmerkelijk privégebruik van de computer en de vaststelling van het aan de studie toe te rekenen deel in de praktijk arbeidsintensief en discutabel is.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie