Vraagtekens

Een paar maanden werken voor BV? Toch volledig gebruikelijk loon

21 april 2021

Voor uw werk in uw eigen BV moet u een salaris in de loonaangifte opnemen dat in de markt 'gebruikelijk' is voor uw werkzaamheden. In 2021 bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 47.000. U mag uzelf een lager salaris geven, maar dan moet u aannemelijk maken dat een werknemer in de 'meest vergelijkbare dienstbetrekking' ook een lager loon geniet. Dit is een vergelijkbare werknemer in loondienst, zonder een aanmerkelijk belang. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u uw salaris stellen op:

• minimaal 75% van dat hogere loon; of
• het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw BV of een verbonden BV.

Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs beslist [ECLI:NL:RBNHO:2021:2251] dat u het gebruikelijk loon niet tijdsevenredig mag verlagen als u maar een deel van het jaar werkzaamheden voor uw BV heeft verricht. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan mag de fiscus dus toch het volledige gebruikelijk loon aan u toerekenen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie