Vraagtekens

Gebruikelijk loon voor het eerst sinds 2017 weer omhoog

18 februari 2020

Het gebruikelijk loon dat u als DGA in principe hoort te verdienen is per 1 januari 2020 omhooggegaan van € 45.000 naar € 46.000. Het is voor het eerst sinds 2017 dat dit bedrag stijgt. Om te bepalen wat gebruikelijk is, kijkt de fiscus naar het salaris van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat is iemand in een functie die lijkt op uw functie, maar zonder dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. U mag uzelf een lager loon geven dan het minimumbedrag van € 46.000, maar dan moet u wel aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt. Werkt u bijvoorbeeld in deeltijd, ook dan moet u nog steeds aantonen dat het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000. Als een hoger loon dan € 46.000 gebruikelijk is, moet u het loon stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of op het salaris van een werknemer van uw BV, of een verbonden vennootschap die het meest verdient.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie