Vraagtekens

Hartfalen en hartoperatie van dga geen reden om gebruikelijk loon te verlagen

16 december 2021

Rechtbank Gelderland beslist in de volgende zaak dat de ziekte van de aanmerkelijkbelanghouder geen lager gebruikelijk loon rechtvaardigde.

Een BV hield zich bezig met consultancy- en bemiddelingswerkzaamheden. De BV betaalde in 2015 aan haar dga geen salaris omdat hij bijna heel 2015 arbeidsongeschikt was geweest vanwege hartfalen. De inspecteur legde aan de BV naheffingsaanslagen loonbelasting op over 2015 naar een gebruikelijk loon van € 44.000 voor haar dga. De BV ging in beroep.

1617_12.jpgRechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2021:3431) handhaafde de naheffingen. De Rechtbank vond het met betrekking tot het gebruikelijk loon aannemelijk dat de dga in 2015 enige arbeid had verricht voor de BV, alleen al omdat de BV in 2015 omzet had gemaakt en die omzet normaliter door arbeid van de dga werd veroorzaakt. Daarbij vond de Rechtbank van belang dat de dga de bepalende werknemer was bij de BV, die de contacten met de handelspartners onderhield. De BV had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat in 2015 een lager brutoloon dan het gebruikelijk loon gerechtvaardigd was. Dat de dga door ziekte een groot deel van het jaar niet had kunnen werken en hij was geopereerd aan zijn hart, was onvoldoende om geen gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. Volgens de Rechtbank was ziekte in het algemeen geen aanleiding om het gebruikelijk loon meteen te verlagen, gelet op de verplichting om bij ziekte loon door te betalen. De Rechtbank was het ook niet met de BV eens dat vanwege de financiële situatie van de BV geen gebruikelijk loon in aanmerking moest worden genomen. Dat gedurende een bepaalde periode verliezen waren geleden betekende niet dat de continuïteit van de onderneming in gevaar zou komen als het gebruikelijk loon werd doorbetaald. De BV had niet aannemelijk gemaakt dat sprake was geweest van zo'n nijpende situatie. Bovendien was in de arbeidsovereenkomst tussen de BV en de dga een brutoloon overeengekomen van € 4.800 per maand, plus vakantietoeslag en een dertiende maand. Hierdoor was sprake van een bruto jaarloon van ten minste € 65.000. Door een loon van € 44.000 in aanmerking te nemen was het loon dus al aanmerkelijk verlaagd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie