Vraagtekens

Hoe gaat u om met de reiskostenvergoeding van thuiswerkers?

17 december 2019

Als u werknemers heeft die soms vanuit huis werken, maken zij op hun thuiswerkdag(en) geen zakelijke reiskosten. Hoe moet u omgaan met hun vaste reiskostenvergoeding? En hoe gaat dit als deze werknemer over een auto van de zaak beschikt en u voor hem een parkeerplaats heeft geregeld? Hoe moet u dan een vergoeding voor zo’n parkeerplaats fiscaal behandelen?

Antwoord

Werknemers zonder auto van de zaak zullen normaal gesproken reiskosten maken om bij de werkplek te komen. Als zij thuiswerken, maken zij die kosten natuurlijk niet. Vergoedt u de reiskosten op basis van losse declaraties, dan hebben werknemers voor de thuiswerkdag(en) dus niets te declareren. Vergoedt u de reiskosten via een vaste vergoeding, dan hoeft het thuiswerken fiscaal geen gevolgen te hebben.
Een fulltime werknemer moet op minstens 128 dagen per kalenderjaar reizen om een volledige onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer te mogen krijgen. Voor werknemers die minder dan vijf dagen per week werken of die gaandeweg het jaar in dienst komen of uit dienst gaan, moet u het aantal van 128 (en 214) dagen naar rato toepassen.
Voor de vergoeding of verstrekking van parkeergelegenheid bij de thuiswerkplek van de werknemer maakt het aantal dagen dat hij thuiswerkt niet uit, voor de vaste reiskostenvergoeding kan dit wel verschil maken. Als u voor de auto van de zaak de parkeerplek bij de woning van de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, hangt het van de gebruiksmogelijkheden af of dit onbelast kan gebeuren. Is de parkeergelegenheid puur bestemd voor de auto van de zaak en heeft de werknemer er een parkeervergunning op kenteken voor of gaat het om een stalling die alleen bestemd is voor dat vervoermiddel, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onbelast. Die dient dan ter dekking of voorkoming van intermediaire kosten. Gaat het om een parkeergelegenheid bij de woning die de werknemer ook voor andere vervoermiddelen kan gebruiken en waarvoor hij een parkeervergunning of stalling op zijn naam heeft, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling belast loon. Dit kunt u in onbelast loon voor de werknemer omzetten door het als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Als de werknemer de auto van de zaak in zijn eigen garage parkeert, kunt u dat slechts onbelast vergoeden als er sprake is van een reële verhuursituatie.
Het kan natuurlijk ook zijn dat de werknemer geen auto van de zaak heeft, maar u hem wel het parkeren bij de thuiswerkplek voor zijn eigen vervoermiddel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Dit vormt dan belast loon, wat u in onbelast loon voor de werknemer kunt omzetten door gebruik te maken van de vrije ruimte.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie