Vraagtekens

Informeer naar vakantiekilometers auto van de zaak

26 augustus 2020

Een werknemer die op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden rijdt met een auto van de zaak, valt onder een uitzondering op de bijtellingsregels. Hij kan dan bij de Belastingdienst een zogenoemde ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. U hoeft door die verklaring geen bijtelling op het loon van de werknemer toe te passen. Is de werknemer tóch verder weg geweest dan hij gepland had (bijvoorbeeld in zijn vakantie) én overschrijdt hij dan de 500-privékilometergrens, dan heeft dat twee consequenties:
• De naheffingsaanslag voor de niet-betaalde loonheffingen over de tijdvakken die al voorbij zijn, komt voor rekening van de werknemer. Hij krijgt dan dus de rekening, ook voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).
• U moet – zodra u hoort dat de werknemer de 500-kilometergrens overschreden heeft – de bijtelling toepassen. U bent namelijk verplicht om dit te doen als u weet dat de werknemer onterecht een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft. Zodra de werknemer bij de Belastingdienst aangeeft dat hij meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, krijgt u een brief van de Belastingdienst met daarin alle informatie die van belang is. Omdat er wat tijd overheen kan gaan tot u die brief ontvangt, kunt u in de tussentijd maar beter zo snel mogelijk de bijtelling voor de auto van de zaak gaan toepassen. Anders komen de volgende naheffingsaanslagen of correctieverplichtingen wel op uw bordje terecht.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie