Vraagtekens

Kan ik zomaar van mijn auto van de zaak een privéauto maken?

26 augustus 2020

Soms kan het fiscaal voordeliger uitpakken als u als IB-ondernemer de auto van de zaak naar privé haalt, maar dat kunt u niet zomaar doen. Dan moet er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Wanneer is een omstandigheid bijzonder genoeg?


1532_2.jpgAntwoord
In de IB moet u bepalen of een aangeschafte auto deel uitmaakt van uw ondernemingsvermogen of privévermogen. Afhankelijk van de functie in de onderneming behoort een auto tot:
• het verplichte ondernemingsvermogen, als u met de auto minder dan vijfhonderd privékilometers rijdt;
• het verplichte privévermogen, als u met de auto minder dan vijfhonderd kilometers voor zakelijke doeleinden rijdt;
• het keuzevermogen.

De auto is pas keuzevermogen als het geen verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen is. Bij de vermogensetikettering is in principe uw wil beslissend. Deze keuze blijkt meestal uit de verwerking in de boekhouding door de auto wel (of niet) op de balans te zetten. Daarbij heeft u niet alle vrijheid. U moet namelijk wel rekening houden met de ‘grenzen der redelijkheid’. Is dit niet het geval, dan moet u uw keuze van de Belastingdienst herzien.

U heeft bij de aanschaf van een auto alleen maar een keuze als u een redelijke verwachting heeft dat er sprake zal zijn van voldoende gemengd gebruik. Er zal dus met de auto op jaarbasis zowel meer dan vijfhonderd privékilometers als meer dan vijfhonderd zakelijke kilometers moeten gereden gaan worden. Anders is de auto immers verplicht privévermogen of verplicht ondernemingsvermogen.

Wat voor u de fiscaal meest voordelige keuze is, hangt vaak af van de verhouding tussen fiscale gevolgen en het jaarlijks aantal gereden privé- en zakelijke kilometers. Als u veel privékilometers rijdt, zal de keuze voor ondernemingsvermogen vaak het voordeligst zijn. U kunt dan alle kosten en lasten van de auto aftrekken. Daar staat wel tegenover dat u rekening moet houden met een bijtelling voor het privégebruik. Rijdt u veel zakelijke kilometers dan is vaak voordeliger om te kiezen voor privévermogen. U mag dan namelijk € 0,19 per zakelijke kilometer aftrekken. En de onttrekking of bijtelling blijft achterwege.

Door een verandering van omstandigheden kan het fiscaal voordelig zijn om de auto uit uw onderneming te halen en naar privé te halen. Bijvoorbeeld omdat het gebruik sterk is gewijzigd of de auto langer meegaat dan gedacht of omdat de desinvesteringstermijn is verstreken. Als u echter eenmaal uw keuze heeft gemaakt en de aanslag over dat belastingjaar onherroepelijk vaststaat, is een wijziging in een later jaar niet zomaar mogelijk. Een wijziging van de etikettering van de auto is alleen mogelijk als sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarbij kunt u denken aan:
• een wetswijziging, maar als het bij de wijziging gaat om een situatie die van tevoren was te voorzien, zoals het aflopen van een bijtelling, is een wijziging niet toegestaan;
• een dusdanig grote wijziging in het gebruik dat de auto verplicht ondernemings- of privévermogen wordt;
• nieuwe rechtspraak waarbij de Hoge Raad omgaat. Andere jurisprudentie van lagere rechters is geen reden om de keuze ten aanzien van de vermogensetikettering te wijzigen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie