Vraagtekens

Klusbedrijf met één opdrachtgever in startjaar IB-onderneming

23 augustus 2022

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat ook een klusbedrijf met één opdrachtgever een onderneming kan vormen. De zaak was als volgt.

Een man exploiteerde vanaf maart 2015 een klusbedrijf. Hij had een VAR-winst uit onderneming. In augustus 2018 stelde de inspecteur vragen over zijn aangifte IB 2015, omdat de klusser maar voor één opdrachtgever had gewerkt. De inspecteur vond dat de inkomsten uit het klusbedrijf niet belast waren als winst uit onderneming maar als resultaat uit overige werkzaamheden. De klusser ging in beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:3604) besliste dat al in 2015 voor rekening van de klusser een onderneming werd gedreven. Hij liep het risico van respectievelijk het wegvallen en het niet-binnenhalen van opdrachten, debiteurenrisico en aansprakelijkheidsrisico tegenover opdrachtgevers. Hij had in 2015 één opdrachtgever, in 2016 twee en daarna drie. Het werken voor één opdrachtgever in het startjaar 2015 kon niet los worden gezien van de in de jaren daarna uitgevoerde werkzaamheden voor meerdere opdrachtgevers. Het in de loop van de tijd werken voor steeds meer opdrachtgevers was gebruikelijk bij een startende ondernemer. Het Hof vond het aannemelijk dat de klusser vanaf de start af de bedoeling had gehad om zijn activiteiten verder uit te breiden tot meerdere opdrachtgevers en dat hij, gelet op de aard van de activiteiten, door mond-tot-mond reclame en door het leggen van contacten bekendheid aan zijn werkzaamheden had gegeven en dat dit had geleid tot het krijgen van nieuwe opdrachten.


1663_3.jpgCommentaar
Wil sprake zijn van ondernemerschap dan is vereist dat de belastingplichtige (1) voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van zijn opdrachtgever(s), (2) niet slechts incidenteel opdrachten aanvaardt maar bestendig streeft naar continuïteit van zijn werkzaamheden door het verkrijgen van verschillende opdrachten en (3) ondernemersrisico loopt. De factoren die daarnaast een rol spelen zijn onder meer de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting, de beschikbare tijd, de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven en het aantal opdrachtgevers. Deze vereisten moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Alleen wijzen op het beperkte aantal opdrachtgevers is onvoldoende om de klusser het ondernemerschap te ontnemen.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie