Vraagtekens

Moet ik nog steeds belasting betalen als ik mijn hypotheek heb afgelost?

15 december 2020
1565_14.jpgIk heb mijn hypotheek al volledig afgelost. Moet ik toch nog belasting betalen over de waarde van mijn woning ondanks het feit dat ik mijn hypotheek heb afgelost?

Antwoord
Ja, sinds 2019 moet over de waarde van de woning die vrij is of bijna vrij is van hypotheek belasting worden betaald. Tot 2019 was het zo dat u het meerdere aan rente en kosten boven de waarde van het eigenwoningforfait (EWF) in mindering kon brengen op uw belastbaar inkomen.

Was het voor de hypotheek aan rente en kosten betaalde bedrag lager dan het EWF, dan was de aftrek nul (geen of geringe eigenwoningschuld). Het EWF is een percentage (in de meeste gevallen 0,6%) van de WOZ-waarde van uw woning. Ieder jaar stelt uw gemeente de WOZ-waarde vast. Let u er overigens op dat u in de aangifte altijd de WOZ-beschikking gebruikt van hetzelfde jaar als waarover u aangifte doet. Bij de aangifte over 2020 gebruikt u dus de WOZ-waarde die u begin 2020 heeft ontvangen (met waardepeildatum 1 januari 2019).

Vanaf 2019 zijn de regels van de geen of geringe eigenwoningschuld veranderd. Heeft u een woning waarop geen hypotheek rust, dan gaat u over de woningwaarde volgens de rekenregels van het EWF inkomstenbelasting betalen over het bezit. Deze regeling is gefaseerd over 30 jaar ingevoerd. In 2019 betaalt u dus over 1/30e van het EWF belasting, in 2020 2/30ste, et cetera.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie