Vraagtekens

Onbelaste vergoeding voor commerciƫle coronatest

15 december 2020

Werknemers kunnen in teststraten van de GGD terecht voor een coronatest, maar er zijn ook steeds meer commerciële teststraten. Voor zo’n test betaalt de werknemer tussen de € 70 en € 200. Vergoedt u de coronatest van een werknemer en wijst u deze aan als eindheffingsloon? Dan kan de test gericht vrijgesteld zijn. Voor arbovoorzieningen geldt namelijk een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Hieronder valt ook een geneeskundige keuring in het kader van preventie- en verzuimbeleid, waaronder de corona(snel)test. De arbovoorzieningen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon.
• De arbovoorzieningen hangen samen met uw verplichtingen als werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
• De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).
• De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Als u aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, is de coronatest zowel voor de werknemer als voor u onbelast. Is de gerichte vrijstelling niet van toepassing, dan kunt u de vergoeding voor de test alsnog als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Let er wel op dat u 80% eindheffing betaalt over het bedrag boven de vrije ruimte. Daarnaast mag u een werknemer niet verplichten om een coronatest af te nemen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie