Vraagtekens

Pensionado's deels verblijvend in Zweden kregen toch heffingskorting

17 december 2019

Hof Den Bosch heeft beslist dat een gepensioneerd echtpaar dat grotendeels in Zweden verbleef toch ook een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland had. Hierdoor was sprake van binnenlands belastingplicht en bestond recht op de heffingskorting.

Een echtpaar verbleef sinds hun pensionering ongeveer negen maanden per jaar in Zweden en de rest van het jaar in Nederland. In Nederland woonden ze in hun stacaravan op een camping en bezochten onder meer familie en vrienden. In Zweden beschikte het echtpaar over een huis dat ze in 2007 hadden gekocht als vakantiewoning. De man vermeldde in zijn aangifte IB 2015 zijn AOW- en andere pensioenuitkeringen en maakte aanspraak op de heffingskorting. De inspecteur verleende de heffingskorting niet, omdat het echtpaar volgens hem in Zweden woonde.

Hof Den Bosch besliste echter dat het echtpaar aannemelijk had gemaakt dat zij in 2015 een duurzame band van persoonlijke aard hadden met Nederland. De aanwezigheid in Nederland bestond niet alleen uit korte verblijven voor bezoek van familie en vrienden. Het echtpaar was volgens het Hof in 2015 (ook) aan te merken als inwoner van Nederland. Op basis van het belastingverdrag met Zweden werd het echtpaar echter geacht inwoner te zijn van Zweden, de staat waar zij gewoonlijk verbleven. Nederland mocht alleen belasting heffen over de AOW-uitkering en het heffingsrecht over de overige inkomsten kwam toe aan Zweden. Het Hof was het niet met de inspecteur eens dat het verdrag en het Unierecht de toekenning van heffingskorting aan het echtpaar verhinderde. In het verdrag waren bepalingen opgenomen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheden, maar werd niet geregeld welke staat heffingskorting of een belastingvrije som moest toekennen. Daarom was in beginsel de nationale wet van beide staten zonder beperking van toepassing. Het echtpaar kreeg daarom de heffingskorting.

Commentaar
De staatssecretaris is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Hof bevestigt, dan kan deze uitspraak aanknopingspunten bieden voor Nederlandse pensionado's die grotendeels in het buitenland wonen ("overwinteren") en die af en toe in Nederland in een (eigen) woning verblijven, en die nu niet binnenlands belastingplichtig zijn maar daarvoor wel zouden willen kunnen kiezen. Het beoordelen van de woonplaats blijft wel altijd een feitelijke beoordeling op grond van alle omstandigheden.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie