Vraagtekens

Rechtbank akkoord met achteraf herstelde gebreken in rittenregistratie

24 februari 2021

Rechtbank Noord-Holland gaat in onderstaande uitspraak akkoord met een achteraf herstelde kilometeradministratie en maakt de bijtelling voor het privégebruik auto ongedaan.

1573_30.jpgEen ondernemer ontving navorderingsaanslagen IB 2012-2015 in verband met het privégebruik van zijn zakelijke auto. Bij een boekenonderzoek was namelijk gebleken dat de Excel-bestanden waarin de rittenregistratie was vastgelegd, bijna niet meer leesbaar waren. De man had met (het nog leesbare deel van) de corrupte bestanden, zijn urenregistratie, zijn agenda, facturen en een routeplanner de rittenregistratie gereconstrueerd, maar die was niet sluitend. Daarna verstrekte hij een verbeterde versie, waaruit volgens hem voor alle jaren een privégebruik van minder dan 500 km volgde, maar de inspecteur ging daar niet mee akkoord.

Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2020:4493) besliste dat de opzet van de rittenregistratie op zichzelf geen slechte weergave was van het gebruik van de auto. In de herstelde rittenregistratie bestonden echter (nog steeds) aansluitverschillen en werd voor veel ritten telkens exact hetzelfde aantal hele kilometers weergegeven. Voor 2012 en 2013 was de achteraf herstelde rittenregistratie volgens de Rechtbank niet goed genoeg, maar voor de jaren 2014 en 2015 wel. In de registratie voor die jaren zaten geen “harde” fouten waar geen verklaring voor was. Bij het achteraf herstellen van een rittenregistratie lag het voor de hand dat er hier en daar type- of rekenfouten in zaten. De Rechtbank vond de herstelde rittenregistratie met de verklaringen van de ondernemer en de onderliggende stukken voldoende voor de conclusie dat hij had doen blijken dat hij in 2014 en 2015 niet meer dan 500 kilometer privé had gereden met de auto. De Rechtbank vernietigde de navorderingsaanslagen IB 2014 en 2015.

Commentaar
Als iemand de bijtelling van een ter beschikking gestelde auto wil vermijden kan hij (bijvoorbeeld) een rittenregistratie bijhouden waaruit blijkt dat op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Er geldt een vrije bewijsleer maar de meest succesvolle methode is het noteren van begin- en eindstand van elke rit met daarbij de aantekening of het een privé of zakelijke rit is, eventueel aangevuld met informatie met betrekking tot zogenoemde omrij-kilometers. Bij een achteraf opgestelde km-administratie staat de belastingplichtige vaak op achterstand. Bovenstaande uitspraak is hierop een positieve uitzondering.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie