Vraagtekens

Reken ik mijn investeringsgoed tot het bedrijfs- of privévermogen?

21 oktober 2021

Waarop moet ik letten bij de vraag of ik mijn investeringsgoed voor de BTW tot het bedrijfs- of privévermogen moet/mag rekenen?

Antwoord

Bent u een BTW-ondernemer en gebruikt u een investeringsgoed zowel voor bedrijfs- als voor privédoeleinden, dan kunt u dit goed tot uw BTW-bedrijfsvermogen rekenen. Het gevolg hiervan is dat u de BTW die drukt op de aanschaf van het investeringsgoed, volledig in aftrek mag brengen.

Voorwaarde hierbij is wel dat u het goed gebruikt voor BTW-belaste handelingen. Zo kunt u de BTW op de aanschaf van computerapparatuur alleen in aftrek brengen als u deze gebruikt voor BTW-belaste prestaties.

Tegenover het voordeel om de BTW in aftrek te kunnen brengen, bent u verplicht om jaarlijks de BTW op het privégebruik in de laatste aangifte BTW te voldoen. In de praktijk wordt vaak over het hoofd gezien dat als een investeringsgoed zakelijk is geëtiketteerd, u bij latere verkoop in principe BTW verschuldigd bent over de verkoopopbrengst dan wel dat dit leidt tot het gedeeltelijk terugbetalen van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting. Dit leidt feitelijk tot een lagere nettoprijs als de koper de BTW niet of slechts ten dele in aftrek kan brengen. Daarnaast moet u jaarlijks het privégebruik nagaan. Een toename of afname van het privégebruik leidt tot een hogere of lagere voldoening van BTW op het privégebruik.

Het is ook toegestaan om een investeringsgoed geheel als privévermogen aan te merken. U heeft dan geen recht op aftrek van voorbelasting, ook niet als u dit goed deels voor zakelijke doeleinden gebruikt. Merkt u een investeringsgoed aan als privévermogen, dan kunt u hier volgens de fiscus niet meer op terugkomen.

U bent bij de eventuele verkoop van het investeringsgoed geen BTW verschuldigd aangezien het investeringsgoed zich buiten de heffing bevindt. Toch is het slechts in zeer bijzondere gevallen voordelig om een investeringsgoed, dat zowel zakelijk als privé wordt gebruikt als privévermogen aan te merken.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie