Vraagtekens

Vervuild perceel grond voor negatieve waarde in box 3

24 februari 2022

Een ernstig verontreinigd perceel kan in box 3 voor een negatieve waarde worden opgenomen, ook als voor dat perceel geen acute saneringsverplichting geldt.

1624_1.jpgEen man was eigenaar van een braakliggend stuk grond van 3,5 hectare. Gedeputeerde Staten gaf in 2008 een beschikking af waarin stond dat weliswaar sprake was van ernstige verontreiniging van de grond, maar dat bij het toenmalige en het voorgenomen gebruik (wonen en werken) geen spoedige sanering noodzakelijk was. De man nam in zijn aangifte IB 2017 het perceel op voor een negatieve waarde, maar de inspecteur vond dat de waarde in box 3 niet lager dan nihil kon zijn. De man ging in beroep en stelde dat de waarde van de grond in gesaneerde staat moest worden verminderd met de saneringskosten.

Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:4671) stelde de man in het gelijk. Een zelfstandig vermogensbestanddeel kon zowel een negatieve als een positieve waarde hebben. Vervolgens was het de vraag wat de waarde in het economisch verkeer was van de grond. Volgens de Rechtbank had het perceel een negatieve waarde, omdat bij de verkoop van het perceel in de huidige staat een bedrag aan de koper zou moeten worden betaald. De Rechtbank vond het aannemelijk dat de negatieve invloed van de bodemvervuiling op de waarde in het economisch verkeer van het perceel ten minste € 625.000 was. Dit bedrag was minder dan 10% van de geoffreerde saneringskosten van € 6,3 mln die de inspecteur niet had betwist. Een potentiële koper zou er rekening mee houden dat de grond was vervuild, hij misschien ooit verplicht moest saneren en dat de grond in huidige staat voor (zeer) beperkte doeleinden geschikt was. De Rechtbank vond een waardedruk van nog geen 10% van de begrote kosten van sanering daarom aannemelijk.

Commentaar
Op de man rustte geen juridische verplichting tot sanering van de grond. Daarom is er geen sprake van een verplichting in de zin van artikel 5.3 Wet IB 2001 en dus ook niet van een schuld in box 3. Daardoor kan van een tezamen nemen van een bezitting (de grond) en een verplichting (schuld) geen sprake zijn. Volgens de Rechtbank kan de grond echter ook als zodanig een negatieve waarde hebben.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie