Vraagtekens

Voor inkomensafhankelijke combinatiekorting nog wel onafgebroken 3 x 24 uur nodig

21 april 2021

Het criterium "drie gehele dagen" voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting betekent volgens de Hoge Raad "3 x 24 uur".

1576_3.jpgEen vrouw had samen met haar ex-partner het co-ouderschap van hun dochter. De dochter stond ingeschreven op het adres van de ex-partner en verbleef op woensdagen en donderdagen en om het weekend bij de moeder. De moeder maakte in haar aangifte IB 2015 aanspraak op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, maar de inspecteur weigerde die omdat de dochter niet ten minste drie gehele dagen per week tot het huishouden van de moeder behoorde. De vrouw ging in beroep en stelde dat onder gehele dagen niet alleen een aaneengesloten periode van 24 uur viel, maar ook dagen waarop het kind vroeg in de morgen bij de co-ouder werd gebracht of 's avonds voor het slapen gaan werd opgehaald.

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:142) besliste dat bij toepassing van het criterium "drie gehele dagen" in artikel 44b UVR IB 2001 als uitgangspunt moest worden genomen "3 x 24 uur". Met het verblijfschema van de vrouw en haar ex-partner was niet aan dat criterium voldaan. Het schema voldeed ook niet aan de eis dat beide ouders de zorg voor het kind gelijkelijk verdeelden. Daarvoor verschilde het aantal uren dat het kind bij de moeder verbleef te veel van het aantal uren dat het kind bij de ex-partner verbleef. De moeder had geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Commentaar
De Hoge Raad versoepelde op 13 maart 2020 de voorwaarden om in aanmerking te komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouders. De Hoge Raad besliste toen dat een omgangsregeling van co-ouders voldoet aan de eis dat beide ouders de zorg voor het kind gelijkelijk hebben verdeeld als een kind van niet-samenwonende ouders behoort tot het huishouden van één van hen, en het kind doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week verblijft in het huishouden van de andere ouder. De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan volgens de Hoge Raad dus ook worden genoten door beide ouders als zij de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen in een ander duurzaam ritme. Nu legt de Hoge Raad deze regel verder uit. Bij het doorgaans 3 tot 3,5 dag verblijven bij het huishouden van de andere ouder moet het wel gaan om een onafgebroken periode van 3 x 24 uur. Het versnipperen van 3 x 24 over een week volstaat dus niet voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie