Vraagtekens

Wanneer is het anoniementarief van toepassing?

17 december 2019
1498_bb201912-art36.jpgOnlangs is bij ons een buitenlandse werknemer in dienst getreden. Wanneer gaat dan het anoniementarief gelden? En welke regels zijn in dat geval van toepassing?

Antwoord
Voor het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief kan de fiscus u direct een verzuimboete opleggen van maximaal € 5.278. Het anoniementarief van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen is onder meer verschuldigd als u de identiteit van de werknemer niet op de juiste manier heeft kunnen vaststellen. Gebruik het tarief ook als de werknemer niet alle gegevens voor de loonheffingen heeft ingeleverd, zoals zijn burgerservicenummer (BSN). Het tarief geldt ook als u de nodige gegevens niet op de juiste manier aan de salarisadministratie heeft toegevoegd. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om ook van de achterkant van de nieuwste versie van het paspoort een kopie te bewaren, omdat daar tegenwoordig ook het burgerservicenummer op staat.
Sinds 1 januari 2019 moet u van een werknemer die geen inwoner is van Nederland zijn buitenlandse adres in de loonaangifte opnemen, want van het woonland hangt af welke loonbelastingtabel u voor hem moet hanteren. Als het buitenlandse adres niet bij u bekend is, moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen. Daarnaast heeft u van sommige werknemers die niet in Nederland wonen een werkvergunning nodig. Zolang de werknemer deze niet aan u kan laten zien, moet u voor hem het hoge anoniementarief blijven gebruiken.
Stoppen met het toepassen van het anoniementarief mag u pas als u alle gegevens in de administratie heeft opgenomen. Aangiftes met het anoniementarief, die eerder ingehouden en afgedragen zijn, mag u niet later corrigeren. Normaal gesproken moet de werkgever in de loonaangifte het anoniementarief voor een werknemer toepassen als niet alle (juiste) gegevens voor de loonheffingen bekend zijn vóór zijn eerste werkdag. Als de ontbrekende gegevens voor de loonheffingen op een later tijdstip alsnog opduiken, mag de werkgever het toegepaste anoniementarief voor die vorige tijdvakken niet corrigeren.
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 geeft aan dat het anoniementarief wel mag worden gecorrigeerd als de werknemer zijn gegevens op tijd heeft aangeleverd, maar de werkgever deze niet op tijd heeft kunnen verwerken. Dan is er sprake van een fout in de administratie. Is er sprake van een fout dan mogen werkgevers van de Belastingdienst het anoniementarief corrigeren als dit ten onrechte is toegepast.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie