Vraagtekens

Wie kan gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

21 april 2022

Kan ik als startend ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

Antwoord

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek voor starters (startersaftrek). Er geldt per kalenderjaar een maximaal willekeurig afschrijfbaar investeringsbedrag van € 332.994 in 2022. Over het meerdere is geen willekeurige afschrijving mogelijk.

Als ondernemer bepaalt u zelf welk deel van een bedrijfsmiddel u in een boekjaar afschrijft, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kunt u er dus ook voor kiezen om een bepaald bedrijfsmiddel in één jaar af te schrijven. Normaal gesproken zou u van een vast percentage per jaar moeten uitgaan (meestal 20% per jaar). In totaal kunt u dus over maximaal € 332.994 per jaar willekeurig afschrijven. Over gebouwen mag u maar tot de bodemwaarde afschrijven. Aangezien de afschrijvingskosten ten laste komen van de winst, kunt u door de willekeurige afschrijving de te betalen IB in een betreffend jaar beïnvloeden.

Houd wel rekening met de volgende regels:
• U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).
• Over bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de Investeringsaftrek, kunt u niet willekeurig afschrijven.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie