Vraagtekens

Zelfgekweekte cannabis op voorschrift arts aftrekbaar als zorgkosten

17 december 2019

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de zelfkweek van cannabis aftrekbaar is als specifieke zorgkosten als die zelfkweek op voorschrift van een arts plaatsvindt. Ook zelf gekweekte cannabis is in die situatie als een "verstrekt" farmaceutisch hulpmiddel aan te merken.

1499_bb201912-art37.jpgEen vrouw leed aan een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Zij kweekte zelf cannabis. Haar arts had het gebruik daarvan voorgeschreven omdat de cannabis die via de apotheek te verkrijgen was bij haar niet de gewenste werking had. De vrouw claimde in 2012 een aftrek van € 14.974 aan specifieke zorgkosten en in 2013 een aftrek van € 11.515, onder andere voor het zelf kweken van cannabis maar ook voor het inkopen van cannabis en cannabisolie bij coffeeshops. De inspecteur weigerde de aftrek en Hof Amsterdam was het daarmee eens. De vrouw ging in cassatie.

De Hoge Raad besliste dat uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts tot de specifieke zorgkosten behoorden. Volgens de Hoge Raad kon uit de wetsgeschiedenis niet worden afgeleid dat het woord "verstrekt" meer inhield dan de voorwaarde dat het middel moest zijn voorgeschreven door een arts. De cannabis was als farmaceutisch hulpmiddel aan de vrouw voorgeschreven door een arts, die vond dat de via de apotheek verkrijgbare cannabis bij de vrouw niet de gewenste werking had. De kosten van de zelfgekweekte cannabis waren aftrekbaar. Het Hof had volgens de Hoge Raad wel terecht beslist dat de gekochte cannabis en cannabisolie niet op voorschrift van een arts waren verstrekt, en dus niet konden worden gerekend tot aftrekbare farmaceutische hulpmiddelen.

Commentaar
Als specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar de uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen die verstrekt zijn op voorschrift van een arts. De zelfgekweekte cannabis was daadwerkelijk als farmaceutisch hulpmiddel aan de Crohn-patiënte voorgeschreven, daarover was geen twijfel. Hof Amsterdam kende aan het woord "verstrekken" volgens de Hoge Raad een ruimere betekenis toe dan was bedoeld. Volgens de Hoge Raad gaat het er alleen om dat een middel moet zijn voorgeschreven door een arts, en dat kan ook gelden voor zelfgekweekte cannabis. De minister voor Medische Zorg heeft inmiddels laten weten dat deze zaak een uitzonderingssituatie is, omdat de verstrekking van medicinale cannabis via de apotheek bijna altijd toereikend is. Het arrest heeft volgens de minister ook geen gevolgen voor het strafvorderlijk beleid ten aanzien van de teelt van cannabis. Het arrest betreft een fiscale kwestie en geen strafzaak.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie