Vraagtekens

Cursussen


BelastingBelangen organiseert ook in 2021 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep. 

Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.

De PE-punten/uren zijn per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs!

Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

Bedrijfskosten of toch privéuitgaven?

Alle fiscale aftrekbeperkingen voor het voetlicht
Ondernemers vinden het vaak lastig om onderscheid te maken tussen zakelijke kosten en privékosten. Vaak stellen zij dat alle uitgaven in het belang van de onderneming worden gedaan en daarom zakelijke kosten zijn. Maar dat betekent niet dat alle kosten ook ten laste van het fiscale bedrijfsresultaat mogen worden gebracht. De wet kent aftrekbeperkingen voor specifieke kosten. Die beperkingen zien bijvoorbeeld op de aftrek van algemene kosten, kosten die betrekking hebben op de ondernemer zelf en diverse kostenposten in een BV. Ook de jurisprudentie geeft beperkingen aan de aftrek van kosten. Tijdens deze cursus worden alle aftrekbeperkingen behandeld. Daarbij wordt ook besproken of en hoe u deze aftrekbeperkingen kunt voorkomen.

Na het volgen van deze cursus kent u alle kostenaftrekbeperkingen voor ondernemers, zowel die met een IB-onderneming als die met een BV. Ook kent u de criteria die beslissend zijn voor wél of geen kostenaftrek en kunt u uw relaties adviseren hoe de kostenaftrekbeperkingen zijn te vermijden.

Onderwerpen

 • Wettelijke kostenaftrekbeperkingen
 • Van aftrek uitgesloten en beperkt aftrekbare kosten
 • Standsuitgaven
 • Zakelijk handelen met de BV
 • Kostenaftrek of onttrekking; uitdeling van winst
 • Het Cessna-criterium en het renpaardenarrest
 • Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen

Cursuslocaties en data:

Datum 15 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) 
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren 
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

De DGA: salaris en verzekeringsplicht

Spelregels rondom de arbeidsbeloning van de DGA
Bij de directeur-grootaandeelhouder is er altijd een spanningsveld tussen salaris en dividend. Hierbij speelt ook de rekening-courant met de BV een rol. De beloning van de DGA bestaat uit meerdere componenten. Niet alleen salaris, maar ook de auto van de zaak en onbelaste bonussen bijvoorbeeld binnen de werkkostenregeling zijn van invloed. Bij samenwerkende DGA's moet ook worden beoordeeld of over het salaris premies werknemersverzekeringen betaald moeten worden. Over de vraag of hier sprake van is, blijkt in de praktijk veel verwarring te bestaan.

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis en inzicht in de gebruikelijkloonregeling. U kent de spelregels om de arbeidsbeloning van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV – fiscaal – verantwoord vast te stellen. Ook kunt u uw DGA-relaties adequaat adviseren over de verzekeringsplicht werknemersverzekeringen.

Onderwerpen

 • De gebruikelijkloonregeling
 • De doelmatigheidsmarge
 • De meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Gebruikelijk loon en de werkkostenregeling
 • De loondoorbetalingsregeling
 • De rekening-courantverhouding met de BV
 • Is er sprake van een dienstverband of een managementconstructie?
 • De Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA 2016

Cursuslocaties en data:

Datum 28 oktober 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) 
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren 
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV

Optimaal gebruikmaken van vele regelingen voor IB-ondernemers
Belastingheffing houdt rekening met de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend. De belastingheffing over de winst van een natuurlijk persoon is anders dan de belastingheffing bij een BV en haar directeur-grootaandeelhouder. Door de combinatie te zoeken van 'ondernemen in de bv' en 'ondernemen als natuurlijk persoon' wordt gebruikgemaakt van de voordelen die beide rechtsvormen bieden.

Na het volgen van deze cursus weet u hoe de directeur-grootaandeelhouder zijn belastingpositie kan optimaliseren met behulp van een vennootschap onder firma of een maatschap en hoe u deze kennis kunt inzetten bij uw relaties.

Onderwerpen

 • Belastingheffing bij de BV en haar DGA
 • Belastingheffing bij de ondernemer
 • Belastingheffing in hybride structuren
 • Verschillen in ondernemersaansprakelijkheid
 • Verschillen tussen BV, firma en maatschap
 • Vermogensetikettering BV-aandelen
 • Gebruikelijkloonregeling

Cursuslocaties en data:

Datum 1 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) 
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Update fiscale actualiteiten

Rondom de jaarwisseling worden er ieder jaar weer veel wijzigingen doorgevoerd in de fiscale wetgeving. Ondernemers en particulieren moeten tijdig op al die wijzigingen inspelen om de belastingdruk over het lopende jaar te beperken en goed voorbereid op de nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan. De training Update fiscale actualiteiten biedt u een overzicht van de fiscale wijzigingen die op Prinsjesdag bekendgemaakt zijn en per 1 januari 2022 ingaan.

Onderwerpen

Inkomstenbelasting
- Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Bijtelling auto van de zaak
- Eigen woning en partners
- Einde aftrek scholingsuitgaven
- Vermijden negatieve rente BV door stalling bij DGA
- Aanpassing verkrijgingsprijs AB
- Vrijstelling subsidie coronasteun

Vennootschapsbelasting
- Beperking verrekening voorheffing dividendbelasting en kansspelbelasting
- Wet 'Aanpassing fiscale kwaliteitsbeleid'
- Wijziging verliesverrekening
- Vrijstelling TVL-subsidie
- Aanpassing MIA

Overdrachtsbelasting
- Onvoorziene omstandigheden startersvrijstelling/verlaagd tarief
- Samenstelregeling startersvrijstelling

Loonbelastin
g
- Wijziging WBSO-melding
- Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
- Vrije ruimte WKR (tijdelijk)
- Aandelenopties

Overige fiscale actualiteiten

Cursuslocaties en data:

Datum diverse data van 9.30-12.30 uur
Locatie diverse locaties
     
Kosten € 225 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 250)
     
Extra Alle cursisten krijgen gratis een exemplaar van de Memotax 2022 ter waarde van € 34,25 toegestuurd. Memotax is het meest complete fiscale naslagwerk met kerngegevens die van toepassing zijn op de fiscale praktijkuitoefening, zoals tarieven, vrijstellingen en voorwaarden.
   
Deelnemers aan de training Update fiscale actualiteiten krijgen bovendien € 250 korting op de Regionale Salarisdagen van Rendement en betalen dus maar € 315 voor dit dagvullende congres over loonzaken, arbeidsrecht en sociale zekerheid.
     
PE-punten NBA: 3 punten
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Meld u nu aan voor deze updatecursus!Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak?

Complexe fiscale spelregels omgezet naar de praktijk
De fiscale kaders zijn voor de vastgoedbelegger van grote invloed op het (verwachte) rendement van de belegging. De exploitatievorm is relevant voor belastingheffing in box 1, box 2 (combinatie met een BV) of box 3. Niet alleen de rechtsvorm is van belang voor de ruimte tot afschrijving, ook het gebruik van het vastgoed voor de eigen onderneming of voor belegging heeft invloed. Daarnaast spelen zaken als BTW, investeringsaftrek en bedrijfsopvolging een rol bij vastgoedbeleggingen. Tijdens deze cursus komen de complexe fiscale regels voor vastgoedbeleggingen aan de orde. Daarbij wordt veelvuldig gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze cursus kent u de verschillen in fiscale behandeling tussen zakelijke of privé-exploitatie van vastgoed. U kunt uw relaties adequaat adviseren om daarbij de fiscaal optimale keuze te maken.

Onderwerpen

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering
 • Buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-positie van vastgoedbeleggingen
 • De WOZ-waarde

Cursuslocaties en data:

Datum 18 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxillium) 
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent mr. Daniël van der Veen
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

ZZP-ers en de fiscus

De fiscale positie van ZZP-ers blijft een mijnenveld
Het aantal ZZP-ers in ons land blijft explosief groeien. Er is echter nog altijd geen sluitende regeling voor de fiscale en arbeidsrechtelijke positie van deze zeer diverse groep. In deze cursus bespreken we daarom de actuele stand van zaken en gaan we in op diverse adviesmogelijkheden. Uiteraard wordt hierbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de praktijk.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om te beoordelen of u/uw cliënt, naar de huidige stand van zaken, als zelfstandige kan worden aangemerkt. Ook kunt u uw cliënt adviseren omtrent de fiscale voordelen van het ondernemerschap of van het werken middels een BV. Daarnaast bent u in staat om te beoordelen of uw cliënt verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Onderwerpen

 • Het begrip zelfstandigheid in de inkomstenbelasting en de omzetbelasting
 • De inhoud en de status van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
 • Zelfstandigheid leidt niet altijd tot ondernemerschap
 • Voordelen ondernemerschap
 • De BV als oplossing?
 • Verzekeringsplicht DGA
 • Samenwerkingsvormen als oplossing?

Cursuslocaties en data:

Datum 25 november 2021 van 13.00 tot 17.15 uur (inclusief pauzes)
Locatie Leusden (Trainingszaal Auxilium) 
     
Kosten € 325,00 voor abonnees van BelastingBelangen
(normale prijs € 375,00)
     
PE-punten NBA: 4 PE-uren RB: 6 fiscale punten
    RB: 4 fiscale punten
     
Docent : mr. Daniël van der Veen RB
     
Cursuspartner Auxilium Adviesgroep
telefoon: (033) 433 72 17

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. U krijgt dan automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: (033) 433 72 17.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie