Vraagtekens

Cursussen

Najaar

BelastingBelangen organiseert ook in 2020 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Hans Zwagemaker zal deze cursussen als docent verzorgen.Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.
De PE-punten/uren zijn per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs! Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

In 2020 zijn de volgende cursussen gepland:

 • 28 juli - ZZP-ers en de fiscus
 • 08 september - Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak?
 • 09 september - ZZP-ers en de fiscus
 • 16 september - Bedrijfskosten of toch privéuitgaven?
 • 23 september - ZZP-ers en de fiscus
 • 30 september - Een firma of maatschap voor de DGA en zijn BV
 • 06 oktober - Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak?
 • 07 oktober - Tien cases voor belastingbesparing
 • 26 oktober - Een belastingvrije bedrijfsopvolgingsregeling
 • 27 oktober - Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren
 • 28 oktober - De DGA: salaris, verzekeringspicht en rekening-courant
 • 02 november - Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies
 • 11 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Leusden
 • 12 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Groningen
 • 16 november - Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling
 • 18 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Arnhem
 • 23 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Sassenheim
 • 24 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Breda
 • 30 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Nootdorp
 • 01 december - Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen
 • 02 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Dordrecht
 • 07 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Weert
 • 08 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Zwolle
 • 15 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Houten
 • 16 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Leusden

Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Inhoud

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke) geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 02 november 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschapsbelasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelangheffing in box 2. De AB-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing.

De DGA kan voor zijn 'beleggingen' in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellingsregeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Inhoud
De aanmerkelijkbelangaandeelhouder

 • Soorten aanmerkelijk belang
 • Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijk belang
 • Reguliere en vervreemdingsvoordelen
 • Een fictief rendement in box 2?
 • AB-heffing na emigratie; remigratie
 • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden
 • Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen
 • Verlies uit aanmerkelijk belang

De terbeschikkingstellingsregeling

 • Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel
 • Toepassing winstregime
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • Aanvang en einde van de TBS
 • Borg- en garantstellingen in de TBS
 • Zakelijke en onzakelijke leningen
 • Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen
 • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen
 • Doorschuifregelingen
 • TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen

Cursuslocaties en data:

Datum : 16 november 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Putten - Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 03 30

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Bedrijfskosten of toch privéuitgaven?

Ondernemers zijn altijd druk: er zijn zoveel zakelijke kansen en bedreigingen, en stilstand is achteruitgang. Voor veel ondernemers geldt: alles wat ik doe is zakelijk. Maar dat betekent niet dat een ondernemer al zijn uitgaven als bedrijfskosten kan opvoeren. In de belastingwet zijn diverse kostenposten opgesomd die niet of slechts beperkt aftrekbaar zijn bij het vaststellen van de fiscale winst. De wet kent aftrekbeperkingen voor algemene kosten, kosten die betrekking hebben op de ondernemer zelf, en diverse kostenposten in een BV. Naast de wettelijke aftrekbeperkingen draagt ook de belastingrechter ruim bij aan het brede scala van niet of beperkt aftrekbare kosten. In deze cursus komen alle kostenaftrekbeperkingen aan de orde. Het accent ligt daarbij op het voorkomen van de aftrekbeperking.

Na het volgen van deze cursus kent u alle kostenaftrekbeperkingen voor ondernemers met een eenmanszaak of een BV. U kent de criteria die beslissend zijn voor wél of geen kostenaftrek en u kunt uw relaties adviseren hoe de kostenaftrekbeperkingen vermeden kunnen worden.

Onderwerpen

 • Wettelijke kostenaftrekbeperkingen
 • Van aftrek uitgesloten en beperkt aftrekbare kosten
 • Standsuitgaven
 • Zakelijk handelen met de BV
 • Kostenaftrek of onttrekking; uitdeling van winst
 • Het Cessna-criterium en het renpaardenarrest
 • Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen

Cursuslocaties en data:

Datum : 16 september 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauzes en diner
Locatie : Amersfoort - Eenhoorn Meeting Center
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant

De gebruikelijkloonregeling voor directeuren-grootaandeelhouders is per 2015 ingrijpend gewijzigd. Deze wetswijziging heeft voor veel DGA’s tot gevolg dat zij een hoger salaris bij de BV moeten opnemen. Maar veel DGA’s willen juist een lager salaris. De werkkostenregeling biedt hier – onverwachte – mogelijkheden. Met aanvullende opnamen in rekening-courant kan een laag salaris worden aangevuld, maar tot hoever? De fiscus wil het excessief lenen bij de eigen BV ontmoedigen: bij een schuld aan de BV van meer dan € 500.000 (eigenwoningschulden uitgezonderd) volgt (in 2022) een directe aanmerkelijkbelangheffing. De nieuwe Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA heeft voor veel DGA’s tot gevolg dat zij de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen opnieuw moeten beoordelen. Het onderscheid tussen statutair en titulair directeur is daarbij leidend.

Deze cursus biedt u kennis en inzicht in de gebruikelijkloonregeling. U kent de spelregels om de arbeidsbeloning van de DGA bij zijn BV – fiscaal – verantwoord vast te stellen. U kunt uw DGA-relaties adequaat adviseren over de verzekeringsplicht krachtens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. U kent de grenzen van een verantwoorde debetstand in rekening-courant.

Onderwerpen

 • De gebruikelijkloonregeling: afroom- of vergelijkingsmethode
 • De doelmatigheidsmarge
 • De meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Gebruikelijk loon en de werkkostenregeling
 • De loondoorbetalingsregeling
 • Schuld in rekening-courant: aflossen of wegstrepen?
 • Excessief lenen bij de eigen BV: het wetsvoorstel
 • De Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA 2016

Cursuslocaties en data:

Datum : 28 oktober 2020 van 13.00 - 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De eigen woning: meer fiscaal voordeel

De eigen woning is voor de meeste belastingplichtigen vast verankerd in box 1: de hypotheekrente – de rente op de eigenwoningschuld – minus het eigenwoningforfait levert een aftrekpost in box 1 op. Die aftrek wordt de laatste jaren wel minder: de hypotheekrente is historisch laag én de renteaftrek wordt al weer jaren niet meer tegen het hoogste IB-tarief verleend. Dat aftrektarief gaat in de komende jaren nog verder omlaag, naar 37,05% per 2021. Ondernemers die hun woning tot het ondernemingsvermogen (kunnen) rekenen hebben geen last van die aftrekbeperking: die geldt uitsluitend voor particulieren. Een boxhop met de eigen woning kan de ondernemer flink wat fiscaal voordeel opleveren. Dat fiscaal voordeel is ook weggelegd voor particuliere eigenwoningbezitters met vermogen in box 3: de oplopende belastingdruk in box 3 maakt het in veel gevallen voordeliger om de eigenwoningschuld in box 3 op te voeren in plaats van in box 1. De renteaftrek in box 1 valt dan weg en dat betekent dat de Hillen-aftrek kan worden benut. Voor een directeur-grootaandeelhouder kan weer een andere boxhop voordelig zijn: een saleleaseback van de eigen woning met zijn BV. In deze cursus bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden alle mogelijkheden van een fiscaal voordelige boxhop met de eigenwoning.

Na deze cursus kent u de fiscale behandeling van de eigenwoning, mét de bijbehorende mogelijkheden om fiscaal voordelig te boxhoppen met de eigen woning. U kunt uw relaties terzake adequaat adviseren.

Onderwerpen

 • De fiscale behandeling van de eigen woning in box 1
 • Renteaftrek in 2019 en volgende jaren
 • Verhuisregelingen, aflossingstanden en eigenwoningreserve
 • De jubelton voor de eigen woning: één of twee keer?
 • Het vervallen van de Hillen-aftrek
 • Boxhop: de eigen woning als ondernemingsvermogen
 • Boxhop: de financiering van de eigen woning via box 3
 • Boxhop: saleleaseback van de eigen woning met de BV

Cursuslocatie en datum:

 Datum : 17 juni 2020 van 13.00 - 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
 Locatie : Dordrecht - Van der Valk
     
 Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
 PE-punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
 Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
 Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Een belastingvrije bedrijfsopvolgingsregeling

De Successiewet kent een erg aantrekkelijke faciliteit voor het schenken of vererven van ondernemingsvermogen: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF). De BOF omvat drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogen, een soepele waarderingsfaciliteit én uitstel van betaling. De BOF kent diverse voorwaarden, maar bij een tijdige planning is daar eenvoudig aan te voldoen! De ondernemer kan bij de overdracht van zijn eenmanszaak of de aanmerkelijkbelangaandelen in zijn BV de BOF combineren met de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting. Dat biedt perspectief op een belastingvrije bedrijfsoverdracht én vermogensoverheveling! In deze cursus bespreken we alle ins en outs van de BOF en de bijbehorende doorschuifregelingen. Interactief en aan de hand van praktijkcases leert u hoe u deze gunstregelingen voor uw cliënten kunt toepassen.

Na het volgen van deze training kunt u uw MKB-relaties to the point adviseren over een belastingvrije bedrijfsoverdracht én vermogensoverheveling, door schenking of vererving van een onderneming/een pakket aanmerkelijkbelangaandelen in een BV. U kunt zo'n fiscaal optimale bedrijfsoverdracht én vermogensoverheveling tot stand brengen in de praktijksituatie van uw cliënt. 

Onderwerpen

 • Bedrijfsopvolging door schenking of vererving
 •  Voorwaarden en vereisten bij een IB-onderneming / de BV
 •  De doorschuifregelingen bij een IB-onderneming / de BV
 •  De voortzettingswaarde van de onderneming
 •  Het ondernemingsvermogen: uitbreidingen en beperkingen
 •  Uitstel van betaling
 •  Effect op diverse testamentvormen
 •  Verschillende praktijkcases

Cursuslocaties en datums:

Datum : 15 juni 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauzes en diner
Locatie : Breda - Van der Valk
     
Datum : 26 oktober 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauzes en diner
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV

De belastingheffing over de winst uit onderneming is niet rechtsvormneutraal. De belastingdruk op de winst uit een onderneming in een BV of een IB-onderneming kan fors uiteenlopen. De keuze tussen de BV of IB-onderneming is maatwerk. Een DGA van een BV kan voor beide opties gaan door de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een vennootschap onder firma met zijn BV. Bij die opzet kan hij ook de ‘dure’ belastingheffing op zijn salaris uit de BV goeddeels voorkomen én gebruikmaken van de vele profijtelijke regelingen voor (startende) IB-ondernemers. Een firma/maatschap met de eigen BV vormt ook een prima oplossing voor de nieuwe afschrijvingsbeperking op onroerend goed in de BV.

U leert hoe de DGA de vof of maatschap kan inzetten als instrument voor taxplanning en u kunt uw relaties terzake gedegen adviseren.

Onderwerpen

 • Overdracht van bedrijfsactiviteiten van BV naar vof of maatschap
 • De firmaproblematiek
 • Optimaal profijt van de IB-ondernemersregelingen
 • Het vermijden van de nieuwe afschrijvingsbeperking op onroerend goed in de BV
 • Aandelen in de BV: box 2 of box 1
 • Gevolgen voor de gebruikelijkloonregeling en de tbs-regeling
 • Persoonlijke aansprakelijkheid DGA

Cursuslocatie en datum:

Datum : 30 september 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie : Amersfoort - Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. De wetgever heeft met deze norm een goede koopman niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven. De ondernemer kan - binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan winstnemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip.
In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten, met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

U verwerft een uitgebreide en actuele kennis over de belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling, waarmee u uw relaties kunt adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Inhoud

 • De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst
 • Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit
 • Winstallocatie naar tijd en plaats
 • De foutenleer
 • Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva
 • Schuiven met winst en verlies
 • Reserves en voorzieningen
 • Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping
 • Praktijkcases

Cursuslocatie en datum:

Datum  : 01 december 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie  : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
     
Kosten  : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent  : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscale (eindejaars)actualiteiten

Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2020 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2020 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte III. Die plannen vergen in veel situaties een heroriëntatie op de fiscale positie: het tarief in de inkomstenbelasting gaat omlaag en dat is gunstig, maar niet als je veel fiscale aftrekposten hebt. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag, het aanmerkelijkbelangtarief gaat daarentegen omhoog. De fiscale positie van ZZP-ers wordt radicaal anders en er worden diverse aanpassingen doorgevoerd in de juridische en fiscale verhouding tussen werkgever en werknemer. Ondernemers en particulieren moeten op al die wijzigingen tijdig inspelen om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan.

Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren. U kunt de vele eindejaarstips direct toepassen voor uw relaties en/of voor uzelf, in de zaak of privé.

De eindejaartips die in deze cursus worden behandeld, zijn geschikt voor:

 • ondernemers met een BV
 • ondernemers met een eenmanszaak
 • particulieren
 • fiscalisten
 • (assistent) accountants

De onderwerpen worden na Prinsjesdag bekendgemaakt.

Cursuslocaties en datums:

Datum : 11 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 12 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Groningen (Westerbroek) - Van der Valk
     
Datum : 18 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Arnhem - Postillion Hotel
     
Datum : 23 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Sassenheim - Van der Valk
     
Datum : 24 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Breda - Van der Valk
     
Datum : 30 november 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Nootdorp - Van der Valk
     
Datum : 02 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Dordrecht - Van der Valk
     
Datum : 07 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauze en diner
Locatie : Weert - Fletcher Hotel
     
Datum : 08 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Zwolle - Van der Valk
     
Datum : 15 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Houten - Van der Valk
     
Datum : 16 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Kosten : € 345,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 405,00
PE=punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Tien cases voor belastingbesparing

Ondernemers willen natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen over de winst uit hun onderneming zonder daarbij de wet te overtreden. MKB-ondernemers kunnen op vele manieren belasting besparen. Veel van die manieren zijn echter niet bekend. In deze cursus bespreken we aan de hand van tien praktijkvoorbeelden hoe een MKB-ondernemer de belastingheffing naar zijn hand kan zetten en fiscaal voordeel kan behalen, zowel in de zaak als in privé! U hoort wat de do's en don'ts zijn en leert om de regels toe te passen in diverse fiscale situaties.

Onderwerpen

 • Schuiven met de winstbelasting: de grenzen van goed koopmansgebruik
 • Kostenaftrekbeperking; hoe is die te vermijden
 • Kostenaftrek voor de werkruimte thuis
 • Optimaal investeren en afschrijven; in de BV of juist niet
 • Hoe laag kan mijn DGA-salaris in de BV zijn?
 • Een nieuwe medewerker: werknemer of zzp-er?
 • Belastingvrij loon: in soorten en maten
 • Een nieuwe bedrijfsactiviteit: de beste financiering
 • Uw kind als ondernemer: een vliegende start meegeven
 • Geld over ter belegging: kies de goede box!

Cursuslocaties en data:

Datum : 7 oktober 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie : Amersfoort - Eenhoorn Meeting Center
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

De belastingheffing over de exploitatie van vastgoed is complex. De fiscale spelregels lopen sterk uiteen voor het zakelijk of privé exploiteren van vastgoed. Een vastgoedexploitant heeft daarbij geen vrije keus. De feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling. Een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) kan fiscaal kwalificeren als resultaatgenieter of als ondernemer, waardoor hij alsnog in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De exploitatie van vastgoed in een BV is per 2019 minder aantrekkelijk geworden door de nieuwe afschrijvingsbeperking op vastgoed. De belastingwet maakt onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dat is van belang voor de afschrijving, de investeringsfaciliteiten, de BTW-verrekening, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet en nog veel meer. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze cursus kent u de verschillen in fiscale behandeling tussen zakelijke of privé-exploitatie van vastgoed. U kunt uw relaties adequaat adviseren om daarbij de fiscaal optimale keus te maken.

Onderwerpen

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering: buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving: kosten van onderhoud of verbetering
 • Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-verrekening: leegstand van vastgoed
 • WOZ: waardering en werktuigenvrijstelling

Cursuslocaties en data:

Datum : 18 juni 2020 van 14.00 tot 21.00 uur 
inclusief pauzes en diner
Locatie : Putten - Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
     
Datum : 27 oktober 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie   Dordrecht - Van der Valk Hotel
     
Kosten : € 430,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 490,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 03 30

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak?

De belastingheffing over de exploitatie van vastgoed is complex. De fiscale spelregels lopen sterk uiteen voor het zakelijk of privé exploiteren van vastgoed. Een vastgoedexploitant heeft daarbij geen vrije keus. De feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling. Een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) kan fiscaal kwalificeren als resultaatgenieter of als ondernemer, waardoor hij alsnog in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De exploitatie van vastgoed in een BV is per 2019 minder aantrekkelijk geworden door de nieuwe afschrijvingsbeperking op vastgoed. De belastingwet maakt onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dat is van belang voor de afschrijving, de investeringsfaciliteiten, de BTW-verrekening, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet en nog veel meer. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze cursus kent u de verschillen in fiscale behandeling tussen zakelijke of privé-exploitatie van vastgoed. U kunt uw relaties adequaat adviseren om daarbij de fiscaal optimale keus te maken.

Onderwerpen

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering: buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving: kosten van onderhoud of verbetering
 • Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-verrekening: leegstand van vastgoed
 • WOZ: waardering en werktuigenvrijstelling

Cursuslocaties en data:

Datum : 08 september 2020 van 13.00 tot 20.15 uur 
inclusief pauzes en diner
Locatie : Eindhoven - Van der Valk
     
Datum : 06 oktober 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie   Zwolle - Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033 - 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

ZZP-ers en de fiscus

Het aantal ZZP-ers in ons land blijft explosief groeien. De fiscale en arbeidsrechtelijke regelingen voor deze groep ondernemers wordt per 2021 ingrijpend gewijzigd. In deze cursus bespreken we de aangekondigde nieuwe regelingen en de gevolgen daarvan voor de – fiscale – positie van ZZP-ers.

Deze cursus biedt u kennis en inzicht in de (voorgestelde) nieuwe regeling voor de fiscale behandeling van ZZP-ers. U leert hoe u de opvolger van de Wet DBA in de praktijk moet toepassen en u kunt uw ZZP-relaties daarover adequaat adviseren. 

Onderwerpen

 • Winst uit onderneming, loondienst of resultaat uit overige werkzaamheden
 • Vast of flexibel: schijnzelfstandigheid; de 3 categorieën zzp-ers
 • Het handhavingsbeleid van de fiscus: de Wet DBA en kwaadwillenden
 • De ondernemersfaciliteiten: kansen en bedreigingen
 • Het toetsingsrecht van de fiscus bij praktijkkosten
 • Fiscale aspecten van de werkruimte in of bij huis
 • Samenwerkingsvormen, de maatschap en firma
 • De ZZP-BV: transparant of niet
 • Diverse praktijkcases

Cursuslocaties en data:

Datum : 28 juli 2020 van 9.30 tot 16.30 uur
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Amersfoort - Van der Valk
     
Datum : 9 september 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauzes en diner
Locatie : Breda - Van der Valk
     
Datum : 23 september 2020 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief pauzes en diner
Locatie : Amersfoort - Eenhoorn Meeting Center
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 455,00
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: 033-4337217.

Voor vragen over de cursussen met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) verwijzen wij graag naar de website van NBA: www.nbaopleidingen.nl. Ook kunt u met NBA bellen: 020-3010330.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie