Vraagtekens

Cursussen

BelastingBelangen organiseert ook in 2019 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Hans Zwagemaker zal deze cursussen als docent verzorgen.Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.
De PE punten/uren staan per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs! Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

De volgende cursussen zijn gepland:

Voorjaar

 • 07 mei - Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak te Leusden = VOLGEBOEKT
 • 15 mei - Fiscaal voordelig boxhoppen met de eigen woning te Leusden
 • 17 mei - Tien met een griffel te Leusden
 • 12 juni - Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV te Leusden
 • 19 juni - Bedrijfskosten of toch privé uitgaven te Leusden

Najaar

 • 11 september - Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak te Leusden
 • 19 september - Bedrijfskosten of toch privé uitgaven te Leusden
 • 25 september - Fiscaal voordelig boxhoppen met de eigen woning te Leusden
 • 09 oktober - Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV te Leusden
 • 15 oktober - Aangifte vennootschapsbelasting: de basis voor advies te Nieuwegein
 • 28 oktober - De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant te Eindhoven
 • 11 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Leusden
 • 06 november - Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling te Nieuwegein
 • 13 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Groningen
 • 19 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Arnhem
 • 20 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Sassenheim
 • 25 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Breda
 • 27 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Nootdorp
 • 02 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Dordrech
 • 03 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Leusden
 • 09 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Weert
 • 11 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Zwolle
 • 16 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Houten 

De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant

De gebruikelijkloon-regeling voor directeuren-grootaandeelhouders is per 2015 ingrijpend gewijzigd. Deze wetswijziging heeft voor veel DGA’s tot gevolg dat zij een hoger salaris bij de BV moeten opnemen. Maar veel DGA’s willen juist een lager salaris. De werkkostenregeling biedt hier – onverwachte – mogelijkheden. Met aanvullende opnamen in rekening-courant kan een laag salaris worden aangevuld, maar tot hoever? De fiscus wil het excessief lenen bij de eigen BV ontmoedigen: bij een schuld aan de BV van meer dan € 500.000 (eigenwoningschulden uitgezonderd) volgt (in 2022) een directe aanmerkelijkbelang-heffing. De nieuwe Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA heeft voor veel DGA’s tot gevolg dat zij de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen opnieuw moeten beoordelen. Het onderscheid tussen statutair en titulair directeur is daarbij leidend.

Deze cursus biedt u kennis en inzicht in de gebruikelijkloon-regeling. U kent de spelregels om de arbeidsbeloning van de DGA bij zijn BV – fiscaal – verantwoord vast te stellen. U kunt uw DGA-relaties adequaat adviseren over de verzekeringsplicht krachtens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. U kent de grenzen van een verantwoorde debetstand in rekening-courant.

Inhoud

 • Ratio gebruikelijkloonregeling
 • Omvang gebruikelijk loon: afroom- of vergelijkingsmethode
 • De doelmatigheidsmarge
 • De meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Gebruikelijk loon en de werkkostenregeling
 • De loondoorbetalingsregeling
 • Schuld in rekening-courant: aflossen of wegstrepen?
 • Excessief lenen bij de eigen BV; het wetsvoorstel
 • De Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA 2016

Cursuslocatie en datum:

Datum : 28 oktober 2019 van 13.00 - 20.15 uur
inclusief pauzes en diner
Locatie : Eindhoven - Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE-Punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed exploiteren: in privé of in de zaak

De belastingheffing over de exploitatie van vastgoed is complex. De fiscale spelregels lopen sterk uiteen voor het zakelijk of privé exploiteren van vastgoed. Een vastgoedexploitant heeft daarbij geen vrije keus. De feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling. Een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) kan fiscaal kwalificeren als resultaatgenieter of als ondernemer, waardoor hij alsnog in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De exploitatie van vastgoed in een BV is per 2019 minder aantrekkelijk geworden door de nieuwe afschrijvingsbeperking op vastgoed. De belastingwet maakt onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dat is van belang voor de afschrijving, de investeringsfaciliteiten, de BTW-verrekening, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet en nog veel meer. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze cursus kent u de verschillen in fiscale behandeling tussen zakelijke of privé exploitatie van vastgoed; u kunt uw relaties adequaat adviseren om daarbij de fiscaal optimale keus te maken.

Inhoud

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering; buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afschrijvingsbeperking in de winstsfeer
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • HIR en vastgoed
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-verrekening; leegstand van vastgoed
 • WOZ; waardering en werktuigenvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 07 mei 2019 van 09.30 tot 17.00 uur = VOLGEBOEKT
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 11 september 2019 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
Locatie   Leusden - Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033 - 433 72 17

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscaal voordelig boxhoppen met de eigen woning

De eigen woning is voor de meeste belastingplichtigen vast verankerd in box 1: de hypotheekrente – de rente op de eigenwoningschuld – minus het eigenwoningforfait levert een aftrekpost in box 1 op. Die aftrek wordt de laatste jaren wel minder: de hypotheekrente is historisch laag, én de renteaftrek wordt al weer jaren niet meer tegen het hoogste IB-tarief verleend. Dat aftrektarief gaat in de komende jaren nog verder omlaag, naar 37,05% per 2021. Ondernemers die hun woning tot het ondernemingsvermogen (kunnen) rekenen hebben geen last van die aftrekbeperking: die geldt uitsluitend voor particulieren. Een boxhop met de eigen woning kan de ondernemer flink wat fiscaal voordeel opleveren.
Dat fiscaal voordeel is ook weggelegd voor particuliere eigenwoningbezitters met vermogen in box 3: de oplopende belastingdruk in box 3 maakt het in veel gevallen voordeliger om de eigenwoningschuld in box 3 op te voeren in plaats van in box 1. De renteaftrek in box 1 valt dan weg, en dat betekent dat de Hillen-aftrek kan worden benut. Voor een directeur-grootaandeelhouder kan weer een andere boxhop voordelig zijn: een saleleaseback van de eigen woning met zijn BV.
In deze cursus bespreken we alle mogelijkheden van een fiscaal voordelige boxhop met de eigenwoning, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

U kent de fiscale behandeling van de eigenwoning, mét de bijbehorende mogelijkheden om fiscaal voordelig te boxhoppen met de eigen woning. U kunt uw relaties terzake adequaat adviseren.

Onderwerpen

 • De fiscale behandeling van de eigen woning in box 1
 • Renteaftrek in 2019 en volgende jaren
 • Verhuisregelingen, aflossingstanden en eigenwoningreserve
 • De jubelton voor de eigen woning: één of twee keer?
 • Het vervallen van de Hillen-aftrek
 • Boxhop: de eigen woning als ondernemingsvermogen
 • Boxhop: de financiering van de eigen woning via box 3
 • Boxhop: saleleaseback van de eigen woning met de BV

Cursuslocatie en datum:

 Datum : 15 mei 2019 van 09.30 - 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
 Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
 Datum : 25 september 2019 van 09.30 - 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
 Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
 Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
 PE-Punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
 Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
 Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Tien met een griffel

In deze cursus bespreken we tien fiscaal voordelige posities, tien cases waarin de MKB-ondernemer de belastingheffing naar zijn hand kan zetten en fiscaal voordeel kan incasseren. Voor een tien met een griffel!
De bespreking vindt plaats aan de hand van cases uit de MKB-praktijk, concreet materiaal waarmee u direct aan de slag kunt gaan bij uw relaties. Een cursus met veel fiscaal voordeel!

Doelstelling
Deze cursus biedt u kennis en inzicht in tien fiscaal voordelige posities voor MKB-ondernemers. U kunt uw relaties terzake adviseren, u kent de do’s en dont’s van deze posities, en u kunt die in hun fiscale situatie toepassen.

Onderwerpen:

 • Schuiven met de winstbelasting: de grenzen van goed koopmansgebruik
 • Kostenaftrekbeperking; hoe is die te vermijden
 • Kostenaftrek voor de werkruimte thuis
 • Optimaal investeren en afschrijven; in de BV of juist niet
 • Hoe laag kan mijn DGA-salaris in de BV zijn?
 • Een nieuwe medewerker: werknemer of zzp-er?
 • Belastingvrij loon: in soorten en maten
 • Een nieuwe bedrijfsactiviteit: de beste financiering
 • Uw kind als ondernemer: een vliegende start meegeven
 • Geld over ter belegging: kies de goede box!

Cursuslocatie en datum:

Datum : 17 mei 2019 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Een firma/maatschap voor de DGA en zijn BV

De belastingheffing over de winst uit onderneming is niet rechtsvormneutraal. De belastingdruk op de winst uit een onderneming in een bv of onderneming in een IB-onderneming kan fors uiteenlopen. De keuze tussen de bv of IB-onderneming is maatwerk. Een dga van een bv kan voor beide opties gaan, door de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een vennootschap onder firma met zijn bv. Bij die opzet kan hij ook de ‘dure’ belastingheffing op zijn salaris uit de bv goeddeels voorkomen én gebruikmaken van de vele profijtelijke regelingen voor (startende) IB-ondernemers. Een firma/maatschap met de eigen BV vormt ook een prima oplossing voor de nieuwe afschrijvingsbeperking op onroerend goed in de BV.

U leert hoe de dga de vof of maatschap kan inzetten als instrument voor taxplanning en u kunt uw relaties terzake gedegen adviseren.

Onderwerpen

 • Overdracht van bedrijfsactiviteiten van bv naar vof of maatschap
 • De firmaproblematiek
 • Optimaal profijt van de IB-ondernemersregelingen
 • Het vermijden van de nieuwe afschrijvingsbeperking op onroerend goed in de BV
 • Aandelen in de bv: box 2 of box 1
 • Gevolgen voor de gebruikelijk-loonregeling en de tbs-regeling
 • Persoonlijke aansprakelijkheid dga

Cursuslocaties en datums:

Datum : 12 juni 2019 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 09 oktober 2019 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Bedrijfskosten of toch privé uitgaven

Ondernemers zijn altijd druk: er zijn zoveel zakelijke kansen en bedreigingen, en stilstand is achteruitgang. Voor veel ondernemers geldt: alles wat ik doe is zakelijk. Maar dat betekent niet dat een ondernemer al zijn uitgaven als bedrijfskosten kan opvoeren.
In de belastingwet zijn diverse kostenposten opgesomd die niet of slechts beperkt aftrekbaar zijn bij het vaststellen van de fiscale winst. De wet kent aftrekbeperkingen voor algemene kosten, kosten die betrekking hebben op de ondernemer zelf, en diverse kostenposten in een BV. Naast de wettelijke aftrekbeperkingen draagt ook de belastingrechter ruim bij aan het brede scala van niet of beperkt aftrekbare kosten.
In deze cursus komen alle kostenaftrekbeperkingen aan de orde. Het accent ligt daarbij op het voorkomen van de aftrekbeperking.

U kent alle kostenaftrekbeperkingen voor ondernemers, met een eenmanszaak of een BV.
U kent de criteria die beslissend zijn voor wél of geen kostenaftrek en u kunt uw relaties adviseren hoe de kostenaftrekbeperkingen zijn te vermijden.

Onderwerpen

 • Wettelijke kostenaftrekbeperkingen
 • Van aftrek uitgesloten en beperkt aftrekbare kosten
 • Standsuitgaven
 • Zakelijk handelen met de BV
 • Kostenaftrek of onttrekking; uitdeling van winst
 • Het cessna-criterium en het renpaardenarrest
 • Dividendbelasting; afdragen of bruteren
 • Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen

Cursuslocatie en datum:

Datum : 19 juni 2019 van 09.30 tot 17.00 uur,
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 19 september 2019 van 09.30 tot 17.00 uur,
inclusief pauzes en lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Inhoud

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 15 oktober 2019 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein
     
Kosten : € 430,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 490,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschaps-belasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing.

De DGA kan voor zijn 'beleggingen' in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellings-regeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Inhoud
De aanmerkelijkbelang-aandeelhouder

 • Soorten aanmerkelijk belang
 • Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijkbelang
 • Reguliere en vervreemdingsvoordelen
 • Een fictief rendement in box 2?
 • Ab-heffing na emigratie; remigratie
 • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden
 • Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen
 • Verlies uit aanmerkelijkbelang

De terbeschikkingstellingsregeling

 • Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel
 • Toepassing winstregime
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • Aanvang en einde van de TBS
 • Borg- en garantstellingen in de TBS
 • Zakelijke en onzakelijke leningen
 • Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen
 • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen
 • Doorschuifregelingen
 • TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen

Cursuslocaties en datums:

Datum : 06 november 2019 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2019

Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2019 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2019 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte III. Die plannen vergen in veel situaties een heroriëntatie op de fiscale positie: het tarief in de inkomstenbelasting gaat omlaag en dat is gunstig, maar niet als je veel fiscale aftrekposten hebt. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag, het aanmerkelijkbelangtarief daarentegen omhoog. De fiscale positie van zzp-ers wordt radicaal anders, en er worden diverse aanpassingen doorgevoerd in de juridische en fiscale verhouding tussen werkgever en werknemer. Ondernemers en particulieren moeten op al die wijzigingen tijdig inspelen, om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken, en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan.
Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren.
Na het volgen van deze cursus kunt u de vele eindejaarstips direct toepassen, voor uw relaties en/of voor u zelf, in de zaak of privé.

De eindejaartips die in deze cursus worden behandeld, zijn geschikt voor:

 • alle ondernemers
 • ondernemers met een BV
 • ondernemers met een eenmanszaak
 • particulieren

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Eigen woning: renteaftrekbeperking; Hillen-aftrek; financiering in box 3?
• Partneralimentatie: vermijden van de aftrekbeperking; scheiden in 2019 of 2020?
• Saldo-lijfrenten: afrekenen of niet
• Inkorten zelfstandigenaftrek
• Uitbreiding kostenaftrekbeperking in de winstsfeer
• Box 3-heffing: beperken voor spaargeld per 2022
• Wijzigingen in de werkkostenregeling
• Omzetbelasting: de KOR; tariefaanpassing elektronische uitgaven
• Formeel recht: naming and shaming
• Elektrische auto's: stimuleren of afremmen?
• Een fiets van de zaak: de forfaitaire bijtelling
• Winstbelasting en multinationals: aanpak liquidatie- en stakingsverliesregeling
• Invoeren bronheffing op rente en royalties
• De DGA-taks: fictief regulier voordeel bij leningen van meer dan € 500.000

Cursuslocaties en datums:

Datum : 11 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 13 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Groningen/Westerbroek - Van der Valk
     
Datum : 19 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Arnhem - Postillion hotel
     
Datum : 20 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Sassenheim - Van der Valk
     
Datum : 25 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Breda - Van der Valk Princeville
     
Datum : 27 november 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Nootdorp - Van der Valk
     
Datum : 02 december 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Dordrecht - Van der Valk
     
Datum : 03 december 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 09 december 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Weert - Golden Tulip
     
Datum : 11 december 2019 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Zwolle - Mercure Hotel
     
Datum : 16 december 2019 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief 5 kwartier pauze en diner
Locatie : Houten - Van der Valk
     
Kosten : € 345,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 395,00
PE Punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: 033-4337217.

Voor vragen over de cursussen met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) verwijzen wij graag naar de website van NBA: www.nbaopleidingen.nl. Ook kunt u met NBA bellen: 020-3010330.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie